2018. június 29.

A díszlet-zseni

Forray Gábor olyan tereket hozott létre, amelyekben nemcsak játszani lehetett, hanem amelyek a maguk hangulatával szín- és formavilágával hozzá tudtak járulni a készülő előadás tartalmi megjelenítéséhez

2018. június 21.

Elment egy nagy költő

„A magyar irodalom közösségi elvű hagyományának folytatója, akinek alaptémáihoz az anyanyelv megtartó ereje, az erdélyi kisebbségi sors ugyanúgy hozzátartozott, mint Európát és az emberiséget érintő globális veszélyek és gondok, valamint mindaz, amely mindnyájunkat összeköt”

2018. június 12.

Találkozások

A Vörösmarty szobor talapzatánál egyfajta misztikus beavatásban lehetett részem, amennyiben rám lett borítva – mint megszentelt olaj és még szentebb narratíva – a könyvhét kínálatának teljes vertikuma

2018. június 8.

Mesék és nem mesék felnőtteknek, gyerekeknek

„Olvassunk a gyerekeinknek, neveljük őket olvasóvá, hogy érdeklődő, gondolkodó, humánus felnőtté válhassanak”

2018. június 7.

„Az ő életében minden költészet”

Irodalomszervezőként is hírnévre szert tett, mindig szemmel tartotta a fiatalabb és a vele azonos generációk munkáit