2022. október 28., péntek

Denevérek a könyvtárban

Az egzotikus faanyagból készült, gyönyörű belső könyvtárbútorzati rendszerben 36 ezer kötet várja az olvasókat

2022. október 27., csütörtök

Forradalom a könyvek tükrében

Könyveink a rendkívül jól összeválogatott illusztrációs anyagnak, a történetkutatásnak és a lejegyzett visszaemlékezéseknek köszönhetően igaz képet adnak az 1956-os forradalom eseményeiről részleteiről, szereplőiről, helyszíneiről, valamint előzményeiről és utóhatásáról.

2022. október 25., kedd

A magyar irodalom legnagyobbika

Depressziója, költői erejének elapadása az önkényuralom időszakában csúcsosodott ki, második alkotói korszaka az 1850-es és 1860-as évek fordulóján a nemzeti remények újraéledésével indult, míg időskori rezignációja az 1867-es kiegyezés utáni korhoz kapcsolható

2022. október 16., vasárnap

A kereszténység legfontosabb könyvtára

A Szentszék könyvtára egyike a világ legrégebbi könyvtárainak, ez a könyvtár rendelkezik az egyik legkülönlegesebb történelmi iratgyűjteménnyel

2022. október 13., csütörtök

Fejedelmek könyvtára

„Könyvtáros választassék, aki bölcs, kegyes, tudós, józan és megpróbált, hűségben feddhetetlen legyen, akinek ügyes tevékenysége és buzgó gondossága által a communitas könyvei és kéziratai megőriztessenek és közhasználatra kiadassanak.”

Egypercesek

Eddig ismeretlen Hegel jegyzetekre bukkantak

Eddig ismeretlen Hegel jegyzetekre bukkantak

Hegel munkásságának jelentős része csak előadásaiból ismert, így a most előkerült, példátlan nagyságú anyag hatalmas jelentőségű lehet

Boltokban a felújított Magyar szókincstár

Az elmúlt három évben nem volt kapható

Átadták a Bertók László Költészeti Díjat

A 2021-ben alapított díj egymillió forint pénzjutalommal, díszoklevéllel, valamint idén Nagy Márta keramikusművész által alkotott egyedi kisplasztikával jár

Akár egymillió fontot is érhet Charles Darwin kézirata

A természettudós kézirataiból kevés maradt meg, a tudós nem őrizte meg papírra vetett gondolatait, s még ritkábban írta ki teljes nevét aláíráskor

30 Gastroblues története

A Harminc fesztivál története hangban-képben-írásban című album több mint 180 oldalon és 800 fotón keresztül idézi fel a fesztivál három évtizedének történetét