Isten és tudomány

MEGJELENT: 2018. december 18., kedd | SZERZŐ: Rácz András

Örömhír – nem kell többé választani Isten és a tudomány között – lelkendezett az Akadémiai Kiadó közleménye, beharangozva Francis Collins világhírű tudós új könyvének megjelenését. Az Isten ábécéje című kötetben a nagynevű szerző „megkísérli a lehetetlent: kibékíteni a tudományos és a spirituális világképeket.”

Kép forrása

Mit mondott a pápa? 
Egy bensőséges vallomással kell most előállnom. Mikor megnyitotta a levelezőrendszerem, perceken át döbbenten néztem a híradás szövegét. Nem értettem. Miért? Eddig bárkinek is választania kellett a hit és a tudomány között? Már úgy értem mostanában, nem akkoriban, amikor a hibás választásért megégették a tévelygőket… Szóval számomra tiszta a dolog, szó sincsen dilemmáról, választási kényszerről, vagy bármiféle megfontolni valóról. Aki nem vallásos és úgy elkötelezettje a tudománynak, annak ugye eleve nincs kérdése. Annak sincs, aki fütyül a tudományos eredményekre, és gond, meg gondolkodás nélkül azonosul a maga hitének akár bizarr állításaival is. Összességében felette kevesen lehetnek azok, akik a tudományos világnézet és a vállásos szemlélet mezsgyéjén dülöngélnek erős kétségekkel birkózva. Ráadásul az ilyenek útjait mostanában egyházfői nyilatkozatok is segítik. Ferenc pápa pár évvel ezelőtt a Pápai Tudományos Akadémia ülésén kijelentette: az ősrobbanás elmélete és az a felfogás, amely szerint a földi élet az evolúció révén keresztül alakult ki, nem összeegyeztethetetlen a teremtésről szóló katolikus tanításokkal. Isten nem egy „varázsló varázspálcával” – fogalmazott Ferenc pápa. „A világ teremtése nem a káosz műve, s az eredetét nem valami másra kellene visszavezetni, mivel közvetlenül egy felsőbb vezérlő elvből származtatható, amely a szeretet segítségével alkot" – magyarázta a katolikus egyházfő. „Az ősrobbanás, amelyről manapság úgy tartják, magyarázatot ad a világ teremtésére, nem ellentétes az isteni teremtés elméletével, mivel az evolúció működésének feltétele azoknak a lényeknek a megteremtése, amelyek továbbfejlődnek" – tette hozzá.

Kép forrása

Kurt Wise Bibliája
Francis Collins könyve kapcsán így akár azt is mondhatnánk: nincs itt semmi látnivaló, tessék tovább sétálni! 
Ám ekkor eszembe jutott az „atesita pápa” Richard Dawkins remek könyve, az Isteni téveszme. Leír benne egy megkapó beszámolót, Kurt Wise amerikai geológusét. Elmondja, hogy a fiatal tudós a legjobb úton járt ahhoz, hogy megvalósíthassa álmát, természettudományt taníthasson, és egy nagy, komoly egyetemen kutathasson.

Ám egyszercsak tragédia történt. Kurt ráébredt, hogy fundamentalista vallásos neveltetése és chicagói és harvardi tanulmányai szöges ellentétben állnak egymással. Egy ideig elviselte az ellentmondásokat, ám egy alkalommal túlcsordult lelkében a feszültség és ollóval oldotta meg a kérdést. Fogott egy Bibliát, végigment rajta, és szó szerint kivágta belőle mindazokat a verseket, amelyeket meg kellett volna tagadnia, ha tudományos világnézetét fogadná el egyetlen igazságként. E kíméletlenül tisztességes és fáradságos művelet végeztével olyan kevés maradt a Bibliából, hogy „akármennyire igyekeztem, noha a Szentírás, lapjain a margók végig érintetlenek maradtak, nem voltam képes felemelni a Bibliát anélkül, hogy ketté ne szakadt volna. Döntenem kellett tehát az evolúció és a Szentírás között. Vagy a Szentírás igaz és az evolúció téves, vagy az evolúció igaz és a Bibliától kell megszabadulnom...  Ott, azon az éjszakán fogadtam el Isten Igéjét, és vetettem el mindent, ami annak valaha ellentmondhat, így az evolúciót is. Egyúttal, nagy fájdalmamra minden tudományos álmomat és reményeimet is tűzre vetettem” – idézi Dawkins Kurt Wise szavait. 

Szegény Kurt! Bizonyára nem hallott a pápai útmutatásról, de nyilván nem hallott Francis Collins könyvéről sem. 

Kép forrása


Isteni ábécé
És akkor végre írjunk Isten ábécéjéről is! Collins, a legnagyobb amerikai élettudományi kutatóintézet, a National Institute of Health igazgatója és egyben a XX. század egyik legfontosabb tudományos vállalkozása, a teljes emberi génkészletet feltérképező Humán Genom Projekt volt vezetője ez alkalommal a spirituális világba kalauzolja az olvasókat. 
A kiadói ajánló szerint Collins könyvében „a modern tudomány és a hit nemcsak, hogy összeegyeztethető, de egységes egészet alkot. A világhírű természettudós elgondolkodtató és izgalmas könyve közérthetően és nagyon őszintén szól a kétkedőkhöz és a hívőkhöz, a világi gondolkodásúakhoz és a mélyen vallásosakhoz, miközben a tudomány iránt érdeklődők számára is érdekes kérdéseket vet fel.”
Szerzőnk a hitbuzgó gonolkodók sokadikaként azt bizonygatja, hogy a világmindenség, benne minden csillag, bolygó, elem és maga az élet is a Mindenható mesterműve. Isten – akit nem köt a tér és az idő – teremtette az univerzumot és az azt irányító természeti törvényeket annak érdekében, hogy benépesítse az addig terméketlen világmindenséget. Ez a világlátás lehetővé teszi, hogy a hívő tudósok egyszerre tisztelhessék Istent, és használhassák a tudomány eszközeit arra, hogy felfedjék Isten alkotásának néhány csodálatos rejtélyét. A kiadó szerint Collins teisztikus evolúcióelméletét sokan magukénak vallják, keresztények mellett hinduk, muszlimok, zsidók is. 
Szóval, aki eddig a Kurt Wise szomorú útján járt, az immár járhat Francis Collins vidáman kivilágított sztrádáján is. Csak tessék!

Megosztás