Darwinisták nem mennek bíróságra

MEGJELENT: 2017. április 12. | SZERZŐ: Rácz András

Mindközönségesen úgy tartjuk, hogy nehéz vitatkozni az ostobákkal. Nehéz, mert nem értik a logikus érvelést, mert gondolkodásuk újra és újra visszatér a kiindulóponthoz, mert rögeszméik erősebbek náluk, gyengécske értelmük minden alkalommal fölbukik a rögeszme gáncsain. 
Most azonban kiderült, nem csak, hogy nehéz, de egyenesen lehetetlen is. Ami persze bizonyos fokig megnyugtató, hiszen ez a tudás fölment a fölösleges viták alól, másfelől meg persze aggasztó, mert, amikor nincsenek érvek, akkor, ugye mi van…? 

Teremtésper

Történt ugyanis hogy a kreacionista idea lelkesült apostolainak egyike, Joseph Mastropaolo tízezer dolláros díjat ajánlott fel annak, aki egy döntőbíró előtt képes bebizonyítani, hogy az evolucionistáknak igazuk van, és a Biblia téved az élet kialakulását illetően. A jelentős összeget a kihívó saját zsebéből fogja kifizetni, pontosabban elvárása szerint a kihívást elfogadó darwinistának is fel kellene ajánlania tízezer dollárt, s az a kezdeményező elképzelése szerint a győztes mindent visz.
Hogy olvasóink ne maradjanak kétségek között, azt is elmondjuk, hogy a győztes az lenne, aki egy kaliforniai bíróságon, Santa Ana-ban, a fellebbviteli bíróság egyik – a felek által közös megegyezéssel megválasztott bírója előtt – megnyerné a „Teremtéspert”.

Egy sem vállalta 
A kihívást kezdeményező Mastropaolo weboldalán pökhendien kijelenti, hogy az evolúció „minden tudományos bizonyítékot nélkülöz”. Ezt a megállapítást alkalmasint azzal látja bizonyítottnak, hogy bár a perbehívó üzenetet továbbították „a világ valamennyi, szókimondásáról és kritikáiról ismert evolucionistája számára,” mégsem jelentkezett senki, hogy meggyőzze a teremtés-koncepció harcos híveit. 
A meghívottak között egyébként olyan jeles tudósok szerepelnek, mint George Will, Pulitzer díjas újságíró, meg Richard Dawkins, az Oxford Egyetem professzora, aki Mastropaolo szerint „valószínűleg az evolúciós folyamatok elsőszámú népszerűsítője a világon és egy jottányi tudományos bizonyítékkal sem rendelkezik”. 
S persze a kracionisták úgy vélik: önmagában is felér egy elméleti győzelemmel az a tény, hogy a csaknem négyszázezer szakember, akik személyes vagy a szervezeten keresztül kiküldött meghívót kaptak a vitára egyetlen egy sem vállalta, hogy a világ elé tárja az evolúció elméletét alátámasztó bizonyítékaikat… 

Bizonyítás, tudomány, bíróság
Persze, tegyük hozzá, hogy a felhívás szerint a „bizonyítéknak tudományos jellegűnek kell lennie, ami azt jelenti, hogy objektív, érvényes, megbízható és kalibrált” tényeket vár leendő ellenfelétől Mastropaolo. 
És itt derül ki, milyen nehéz helyzetben van a tudomány a hittel szemben. Mert dacára annak, hogy az evolúció elméletén is akadnak lukak és hiátusok, dacára annak, hogy számos megválaszolhatatlan kérdést lehet feltenni a törzsfejlődéssel kapcsolatban, nos, mindezek ellenére az evolúció koncepciója a kevésszámú kifogástalan tudományos elmélet közé tartozik. Különleges abban a tekintetben is, hogy – szemben a nagy magyarázó narratívák többségével – az evolúció elméletének nincs tudományos alternatívája, de különleges azért is, mert pápák egész sora is elismerte érvényességét. 
Egyszóval azok, akik úgy vélik újabb, bíróság előtti tudományos bizonyításra szorul az evolúció, nos, azok vagy a bizonyítás, vagy a tudomány, vagy a bíróság fogalmát használják egészen másképp, mint mi, racionális emberek. De, hogy meggyőzni nem tudjuk őket, az egészen bizonyos. 
És persze ilyenkor hálát kell adnunk felmenőinknek, hogy ma már nem vár máglya az eretnekekre…Megosztás

Egypercesek

Unod a mesét? Kiabálj!

Unod a mesét? Kiabálj!

A kötetben minden lehetőség megvan a rosszalkodásra

Az összefoglalás igényével

Az erdélyi magyarság helyzete

Jöhetnek a jövőből

Időutazókat is várnak Stephen Hawking temetésére

Könyvbemutató és díjkiosztás

Elkészült Deutsch mi Comic taneszköz-család két újabb kiadványa

Merész és visszafogott kitárulkozás

Szürrealista, szatirikus, lírai, epikus hangvételű vegyesvágott

Feliratkozás a hírlevélre

Email