Rendkívüli nyelvtankönyv

MEGJELENT: 2017. március 30. | SZERZŐ: x

Hamarosan tanulók és tanárok is kézbe vehetik a Könyvtárellátó gondozásában megjelenő különleges német nyelvtankönyvet, s a hozzá tartozó munkafüzetet.  A Deutsch mit Comics tankönyvcsalád szórakozva tanít. Pontosítok: nagyon, nagyon vicces és nagyon, nagyon szórakoztató. Nem is igazán illik rá a kifejezés, hogy szórakoztatva tanít. Egyszerűen szórakoztat. És közben olvasója megtanul németül. 

Best of Szalay

A kötetünk szerzője Szalay Kristóf a különleges tankönyvről így nyilatkozott: „Úgy 5 éves lehettem, amikor az első képregényt a kezembe vettem. A szenvedély immár negyven éve tart. Ugyanakkor több, mint húsz éve tanítok németet. A képregényeket és karikatúrákat az első perctől kezdve bevetettem az órákon, hogy kicsit feldobjam a sokszor száraz tananyagot. 
Aztán jött az ötlet: fordítsuk meg a dolgot és csináljunk egy olyan nyelvkönyvet, ami csak vicces dolgokat tartalmaz. Ha pedig a tanuló komolyságra vágyik, hát vigyünk be kompenzálásként olykor egy-egy nyelvtani tesztet. Mindenki szeret amolyan saját „best of”-ot készíteni. Ez a könyv az eddigi tanítási tapasztalataim „best of”-ja. Mindazt belesűrítettem, amit az elmúlt két évtizedben oktatási tapasztalataim alapján jónak találtam: vagyis mindazt, ami tanítványaim jókedvét és nyelvtudását egyaránt gyarapította. Remélem e kiadvánnyal sikerül kellemes perceket szereznem diákoknak és tanároknak egyaránt.”


Komolyabb szavak
Ha pedig a tanuló komolyságra vágyik, akkor Bedő Éva, a munkafüzet szerzőjének szavait ajánljuk figyelmébe: „A taneszköz-csomag két-két kötetből – Lehrbuch és Arbeitsbuch – és két tanári kézikönyvből áll majd. Az első kötetpár a Közös Európai Referenciakeretben megállapított hat nyelvi kompetenciaszint közül az A2 szint elérését tűzte ki célul. A második kötetpár szándékaink szerint a B2 szintig juttatja majd az érdeklődő tanulókat. 
A taneszköz-csomag célja, hogy használatával a tantervben lefektetett beszédszándékok, témakörök, nyelvtani jelenségek és a hozzárendelt szókincs alapján a tanulók megszerezzék a négy alapkészség – beszédértés, beszéd, szövegértés, írás – a tanterv és a KER előírt szintje eléréséhez szükséges kompetenciákat. A taneszköz-csomag célcsoportja a középiskolás korosztály. Ezek a tanulók az általános iskolában már évekig tanultak egy idegen nyelvet, így tisztában vannak az indoeurópai nyelveknek a magyartól eltérő nyelvi sajátosságaival – pl. nemek, elöljárók, szenvedő szerkezet, összetett igeidők stb.-, ezért a tankönyvben a nyelvtani jelenségek lényegének ismertetésére szorítkozunk. 
A képregények képezik a tankönyv gerincét, témájukban és a rajzokban figyelembe vettük a célcsoport érdeklődését. A rajzokat az ország legjobb karikaturistái készítették. A gyakorlókönyv összeállításánál messzemenően figyelembe vettük az érettségin szereplő feladattípusokat.” 


Könyv a listán

A tankönyvi akkreditációt követően az új és rendkívül izgalmas tankönyv minden iskola, minden németül tanuló diák számára elérhető lesz. 
Bízunk benne, hogy a Könyvtárellátó kiadásában megjelenő új, szórakozva tanító német nyelvtankönyv és munkafüzet minden németül tanuló diák, és németet tanító tanár kedves és hasznos kötetévé válik. 
A tankönyvlista megjelenése után megrendelhető lesz a Könyvtárellátótól. 

Megosztás

Egypercesek

Kisemmizett angyalkák

Kisemmizett angyalkák

Érzelmekkel telten egy érzelemmentes világról

Demeter Szilárd lett a Petőfi Irodalmi Múzeum új, ideiglenes főigazgatója

Torockó aranykora

Egy isten, két napfelkelte, három emberöltő

Átadták a 2018. évi GáborDénes-díjat

„Egy kellőképpen fejlett technikai megoldást már nem lehet megkülönböztetni a varázslattól.” – Arthur C. Clarke

A hely, ahol a középkor elkezdődik

Több mint nyolcszáz középkori brit és francia kézirat