Rendkívüli nyelvtankönyv

MEGJELENT: 2017. március 30. | SZERZŐ: x

Hamarosan tanulók és tanárok is kézbe vehetik a Könyvtárellátó gondozásában megjelenő különleges német nyelvtankönyvet, s a hozzá tartozó munkafüzetet.  A Deutsch mit Comics tankönyvcsalád szórakozva tanít. Pontosítok: nagyon, nagyon vicces és nagyon, nagyon szórakoztató. Nem is igazán illik rá a kifejezés, hogy szórakoztatva tanít. Egyszerűen szórakoztat. És közben olvasója megtanul németül. 

Best of Szalay

A kötetünk szerzője Szalay Kristóf a különleges tankönyvről így nyilatkozott: „Úgy 5 éves lehettem, amikor az első képregényt a kezembe vettem. A szenvedély immár negyven éve tart. Ugyanakkor több, mint húsz éve tanítok németet. A képregényeket és karikatúrákat az első perctől kezdve bevetettem az órákon, hogy kicsit feldobjam a sokszor száraz tananyagot. 
Aztán jött az ötlet: fordítsuk meg a dolgot és csináljunk egy olyan nyelvkönyvet, ami csak vicces dolgokat tartalmaz. Ha pedig a tanuló komolyságra vágyik, hát vigyünk be kompenzálásként olykor egy-egy nyelvtani tesztet. Mindenki szeret amolyan saját „best of”-ot készíteni. Ez a könyv az eddigi tanítási tapasztalataim „best of”-ja. Mindazt belesűrítettem, amit az elmúlt két évtizedben oktatási tapasztalataim alapján jónak találtam: vagyis mindazt, ami tanítványaim jókedvét és nyelvtudását egyaránt gyarapította. Remélem e kiadvánnyal sikerül kellemes perceket szereznem diákoknak és tanároknak egyaránt.”


Komolyabb szavak
Ha pedig a tanuló komolyságra vágyik, akkor Bedő Éva, a munkafüzet szerzőjének szavait ajánljuk figyelmébe: „A taneszköz-csomag két-két kötetből – Lehrbuch és Arbeitsbuch – és két tanári kézikönyvből áll majd. Az első kötetpár a Közös Európai Referenciakeretben megállapított hat nyelvi kompetenciaszint közül az A2 szint elérését tűzte ki célul. A második kötetpár szándékaink szerint a B2 szintig juttatja majd az érdeklődő tanulókat. 
A taneszköz-csomag célja, hogy használatával a tantervben lefektetett beszédszándékok, témakörök, nyelvtani jelenségek és a hozzárendelt szókincs alapján a tanulók megszerezzék a négy alapkészség – beszédértés, beszéd, szövegértés, írás – a tanterv és a KER előírt szintje eléréséhez szükséges kompetenciákat. A taneszköz-csomag célcsoportja a középiskolás korosztály. Ezek a tanulók az általános iskolában már évekig tanultak egy idegen nyelvet, így tisztában vannak az indoeurópai nyelveknek a magyartól eltérő nyelvi sajátosságaival – pl. nemek, elöljárók, szenvedő szerkezet, összetett igeidők stb.-, ezért a tankönyvben a nyelvtani jelenségek lényegének ismertetésére szorítkozunk. 
A képregények képezik a tankönyv gerincét, témájukban és a rajzokban figyelembe vettük a célcsoport érdeklődését. A rajzokat az ország legjobb karikaturistái készítették. A gyakorlókönyv összeállításánál messzemenően figyelembe vettük az érettségin szereplő feladattípusokat.” 


Könyv a listán

A tankönyvi akkreditációt követően az új és rendkívül izgalmas tankönyv minden iskola, minden németül tanuló diák számára elérhető lesz. 
Bízunk benne, hogy a Könyvtárellátó kiadásában megjelenő új, szórakozva tanító német nyelvtankönyv és munkafüzet minden németül tanuló diák, és németet tanító tanár kedves és hasznos kötetévé válik. 
A tankönyvlista megjelenése után megrendelhető lesz a Könyvtárellátótól. 

Megosztás

Egypercesek

Hurrá, kirándulunk!

Hurrá, kirándulunk!

Deák Ferenc nyomában

Politikai terápia

Az egymással párhuzamos közösségi identitások nem zárhatják ki egymást

Koko távozott

Jelbeszédével átírta mindazt, amit az állati elmékről gondolunk

Mire való ez a gomb?

Megjelent Bruce Dickinsonnak, az Iron Maiden frontemberének önéletrajzi könyve

Könyvről Könyvért

Cikkeket csak előzetes egyeztetést követően fogadnak

Feliratkozás a hírlevélre

Email