Információközvetítés és közösségépítés

MEGJELENT: 2020. március 26., csütörtök | SZERZŐ: Gönczi László

Megjelent az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének legújabb kiadványa: Információközvetítés és közösségépítés – multifunkciós könyvtári hálózatok címmel, Kiszl Péter és Németh Katalin szerkesztésében. A könyv 2020. március 17-re tervezett bemutatója a rendkívüli helyzetre való tekintettel sajnos elmaradt, szerencsére a szakmabelieknek és érdeklődőknek fontos olvasmány online elérhető az ELTE Digitális Intézményi Tudástárból. 

Kép forrása

A kiadvány a könyvtártudományi és információtudományi kutatások legfrissebb eredményeit közli, az alábbi címeken a teljesség igénye nélkül. A kötetet Kiszl Péter tanulmánya nyitja Könyvtárdiplomácia – tudomány- és szakmapolitika a nemzetközi könyvtári-információs szervezetekben címmel. Gazda István az Információközvetítés és közösségépítés a reáltudományok művelői körében Magyarországon 1825–1867 témáját veszi górcső alá, Nagy Enikő A tájékoztatás fogalmi rendszerének változásait a XX-XXI. században hazai vonatkozásban vizsgálja, Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet igazgatója Jogszabály generálta változások a megyei könyvtárak tevékenységének alakulásában 2012–2017 címmel írt tanulmányt. Mészáros Kornélia a tudásbázisok szerepét vizsgálja az egyházi hivatásúak élethosszig tartó tanulásának támogatásában, Németh Katalin A könyvtár mindenkié?! című tanulmányában autizmus-barát könyvtárakról értekezik, Ramháb Mária, az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöke A befogadó könyvtári terek – A Bács-Kiskun megyei könyvtárak átalakítása, korszerűsítése 2005–2019 című munkájában a könyvár fejlesztési gyakorlatát mutatja be. Kámán Veronika, a Könyvtáros Tanárok Egyesületének bizottsági elnöke Az iskolai könyvtár mint harmadik hely címen ír fontos összefoglalót az egyesület tagjainak jó gyakorlatairól, Kosztyánné Mátrai Rita a Webarchiválás és crowdsourcing című írásában a közgyűjtemények internetarchiváló tevékenységéről mutat képet, Eszenyiné Borbély Mária A  felsőfokú  könyvtárosképzés szerepe a hallgatók digitális komptencia-állapotának fejlesztésében címen közöl értékes anyagot, Tószegi Zsuzsanna tanulmányában a Digitális könyvtárak vs. személyes adatok védelme – a tájékoztatáshoz, illetve az elfeledtetéshez való jog érvényesítése online környezetben kérdéskörét mutatja be.
Megosztás