Jövőre javítok!

MEGJELENT: 2016. július 11., hétfő | SZERZŐ: X

Jobb leszek magyarból! Jobb leszek matekból! A tanév végén sok szülő hallja ezt az ígéretet, miután a gyermek megkapta az év végi bizonyítványt. Nos, a nyári szünet alatt bőven van lehetőség arra, hogy a gyerekek behozzák az esetleges lemaradásukat. Pár hétnyi, valóban szabad, kötöttségek nélküli pihenés után érdemes naponta egy kevés (és valóban csak kevés) időt áldozni arra, hogy a gyerekek felidézzék az év közben tanultakat. Ehhez nyújt segítséget a Napraforgó Könyvkiadó gondozásában megjelent Jobb leszek… sorozat.

A megszerzett tudás

A Jobb leszek… foglalkoztatófüzetei a nemrég kidolgozott kísérleti tankönyvek módszertanát követve, a Nemzeti Alaptantervhez igazodva adnak lehetőséget arra, hogy elsőtől harmadik osztályig, tantárgyankénti bontásban gyakorolhassanak a gyermekek.
Az első osztályosok olvasásból, írásból és matematikából is a kezükbe foghatnak egy-egy füzetet. Ezek a harminckét oldalas foglalkoztatók az alapoktól indulva vezetik be a gyermekeket a matematika, az írás és az olvasás rejtelmeibe. A feladatok nehézsége folyamatosan nő, így fokozatosan vezetik vissza a gyermeket a megszerzett tudás szintjére, hogy magabiztosan vághassanak neki a második tanévnek.

Számos érdekes, gondolkodtató feladat
A második osztályosok esetében matematika, olvasás és nyelvtan foglalkoztatófüzetek segítik az elsajátított anyag felidézését, a tanultak észben tartását. A füzetek ismétléssel indulnak, így a gyerekek az előző éves anyagot sem felejtik el. A matematikai foglalkoztatóban a mechanikus gyakorlófeladatokon túl számos érdekes, gondolkodtató feladat is segíti a fejlődést. Az olvasás füzetben érdekes, ismert és kevésbé ismert olvasnivaló részletek egyaránt megtalálhatók, így mindenki a számára érdekes és hasznos anyagot dolgozhatja fel, kedve szerint. A nyelvtan füzetben pedig a magyar nyelv másodikban tanult szabályainak gyakorlására találhatnak sok-sok lehetőséget, és ebben a korban még a szépírás gyakoroltatása sem teljesen ésszerűtlen dolog.

Különösen hasznosak

A harmadikosok számára két foglalkoztató: egy magyar és egy matematikai témájú füzet került kifejlesztésre. Ezek a kiadványok is áttekintik a megelőző évek anyagát, és szorosan építenek a már elsajátított ismeretekre, így semmi sem merülhet feledésbe. A matematikai füzetben – a tananyaghoz hasonlóan – megjelennek a törtek, nagyobb kirándulást tehetnek a gyerekek a mértékegységek és átváltások világába, és természetesen a szöveges feladatoktól sem kell búcsút venniük. A magyar füzetben a hagyományos, olvasás-szövegértés feladatokon túl elkezdődik a fogalmazások bevezetése, és a nyelvtanból tanult fogalmakat is begyakorolhatják a gyerekek (mondatfajták, igeragozás).
A Kísérleti tankönyvek sajátosságait jól követő füzetek különösen hasznosak azoknak a gyermekeknek, akik e módszertan szerint tanulnak az iskolában. Egyrészt remek lehetőség arra, hogy pótolják a hiányosságokat, másrészt kiválóan segíti a tanult anyag rögzítését, gyakorlását, így azoknak is nyugodt szívvel ajánlhatjuk, akik remek érdemjegyekkel zárták a tanévet.

 

 

Címkefelhő
Megosztás