Elérhetők a kísérleti tankönyvek az interneten

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet közleménye szerint már elérhetőek az interneten azok a kísérleti tankönyvek, amelyekből a 2014/15-ös tanévben mintegy ezerötszáz iskolában kezdenek el tanítani. A korábbi kételyeket cáfolva, a tankönyvsorozat rövid idő alatt és igen jó minőségben készült el, s a tapasztalatok alapján a jövőben továbbfejleszthető lesz.

Hatvankét kötet

Elérhető az interneten az a hatvankét kötetből álló kísérleti tankönyvsorozat, amely a jövőben az iskolai tudás alapjait hordozza. A kísérleti tankönyveket és taneszközöket az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet készítette el. A csomag
27 megújuló tankönyvet, 21 munkafüzet és 2 szöveggyűjteményt, 62 kötetben összesen 50 könyvet kínál az általános iskolák 1., 2., 5., 6. és a középiskolák 9., 10. évfolyama számára.

A most nyilvánosság elé tárt tankönyvek PDF formátumban letölthetőek Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet weboldaláról, s ennek köszönhetően a pedagógusok, a diákok és a szülők már az iskolakezdés előtt megismerkedhettek az új tankönyvekkel.

A kísérleti tankönyvek nyomdai munkálatai is befejeződtek már, s a kötetek a Könyvtárellátó raktáraiból jutnak el az iskolákba. A megújuló tankönyvek többségét önköltségi áron, kötetenként 350-400 forintért, a szakiskolai kísérleti közismereti tankönyveket pedig térítésmentesen biztosítja az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet a diákoknak.

Kritikai elemzések
A kísérleti tankönyvsorozat egyes – korábban nyilvánosságra került – részleteivel kapcsolatban éles kritikákat fogalmaztak meg néhányan. A nyilvánosságra került könyvekben, úgy tűnik, javították a valóban félreérthető részleteket, s az első benyomások szerint, a sorozat tartalmát, küllemét, használhatóságát tekintve felülmúlja a várakozásokat. Az ábrák és a képanyagok kifejezetten vonzóak, a nyelvezet alapvetően gyerekbarát. Az új taneszközök a korszerű, tanulóközpontú oktatási elvre épülnek és a diákok kompetenciáinak fejlesztésére fókuszálnak. A megújuló tankönyvek sokszínűek, számos pedagógiai módszert vonultatnak fel, a legkorszerűbb pedagógiai metodikák felhasználásával készülnek.
Persze a sorozat valódi értékei és esetleges hibái a gyakorlat során derülnek majd ki. A köteteket szeptembertől 1501 iskolában használni kezdik. A kísérleti programban 126 iskola és 966 – önként erre a feladatra jelentkező – pedagógus fogja úgy használni a könyveket, munkafüzeteket, szöveggyűjteményeket, hogy tapasztalatai dokumentálja. Az így összegyűlő kritikai elemzések beépülhetnek majd a fejlesztés további folyamatába. A kísérleti tankönyvek fejlesztésénél tehát hangsúlyos a tudományos és tanárképző intézmények, egyetemek, valamint a gyakorló pedagógusok osztálytermi tapasztalatainak felhasználása is.

Közösségi tudásbázis
A kísérleti tankönyvsorozat igazi újdonsága így nem a tartalom minősége, hanem a fejlesztés lehetősége. A kísérleti tankönyvek tankönyvvé nyilvánításával kapcsolatban meghatározó elvi újítás, amelyre korábban ekkora körben nem volt példa, hogy a majdani végső változatok elkészítése a pedagógusok, a diákok és a szülők véleményének érdemi és meghatározó figyelembevételével történik. Ezért nevezi a jogszabály e könyveket kísérleti tankönyveknek. Az ilyen, kipróbáláson alapuló tankönyvfejlesztésre a piaci alapú tankönyvellátás korábban nem volt lehetőség.
A magánkiadók könyveivel ellentétben ugyanis az állami tankönyv közkincs, a szerzők közalkalmazotti jogviszony keretében dolgoztak, és ez lehetővé teszi a könyvek folyamatos javítását – adott esetben akár az eredeti szerző hozzájárulása nélkül is, mivel a könyvek szellemi tulajdonjogát az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet birtokolja.

A fejlesztés alatt álló Nemzeti Közoktatási Portállal együtt az állam tulajdonképpen a tankönyvek folyamatosan megújuló, szabadon hozzáférhető, mi több, építő javaslatokkal folyamatosan alakítható rendszerét alkotja meg, azaz létrehoz egy állandóan bővülő, közösségi tudásbázist, amelyre a későbbiekben e-tankönyvek, digitális tananyagok, sőt akár e-learning-programok is épülhetnek.