Petőfi, lőfegyverek és harcászati tudományok

MEGJELENT: 2023. március 15., szerda | SZERZŐ: Oxi

Ha valaki úgy érzi, hogy nem lobog szívében eléggé a pártos honfivér, az csak merüljön el – akár egy-egy könyv segítségével – az 1848-49-es forradalom és szabadságharc eseményei részleteiben. Amennyiben a legszebb és legdrámaibb jeleneteknél a szokásosnál nagyobbat dobban az a szív, akkor az illető magyar megnyugodhat, helyén van benne minden, mi jó. E szellemben ajánlunk három kötetet, melyek a forradalomról és a szabadságharcról mesélnek, mégpedig minden esetben tudományos igényességgel.

Kép forrása

Szeszélyes és szélsőséges volt Petőfi?

2023-ban a korábbi éveknél is nagyobb figyelem irányul március 15.-re, hiszen idén ünnepeljük a költő születésének bicentenáriumát. Ezért is fordítsuk figyelmünket a Petőfi Sándorról szóló több friss kiadványra, köztük Berényi Anna Petőfi – Petőfi Sándor regényes életrajza című munkájára. A szerző saját honlapján ad kimerítő tájékoztatást az 1948-as forradalom központi alakjának életéről, illetve az általa leírt regény forrásairól, háttéranyagairól. Úgy vélem, hogy Berényi Anna tudta, hogy akármilyen népszerű is a „Petőfi-téma”, óvatosan kell vele bánni, mert például hasonlóan a Szent Korona-témához, a lánglelkű költőnél is igen sok a történetvita, ezért így fogalmaz: „Petőfi Sándor életét régóta és sokan kutatták, kutatják, kiváló munkák sorakoznak ebben a témakörben. A regényíró a forrásbőség zavarával küzd. Ellentétben korábbi hőseimmel, Petőfiről tulajdonképpen túl sokat tudunk, alig vannak olyan szakaszok és szereplők az életében, melyeket a homály fed. A sok érdekfeszítő tény azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy elcsábítanak, és a regény elkalandozik, felhígul, veszít feszességéből. Épp ezért döntöttem úgy, hogy a rengeteg nagyszerű irodalomtörténeti munkából kiválasztottam alapvetően kettőt, és azokból dolgoztam.”

Fentiek fényében bizonyosak lehetünk, hogy az író a lehető legalaposabban járt el, amikor kikutatta a költő életeseményeit és azok körülményeit, valamint az ahhoz kapcsolódó információkat. A szerző azt is elárulja, hogy [Petőfi] „Szeszélyes és szélsőséges a karaktere, de az általa kiváltott, felé irányuló reakció is” nem áll benne össze egy kép, ezért egy viszonylag újkeletű személyiségelemzési szakkönyv segítségével alkotta meg a címszereplő szellemi, lelki és fizikai alakját regényében. Már ez is elég lehet ahhoz, hogy kíváncsian lapozzunk bele Petőfi Sándor életregénye legújabb változatába, akár születése 200. évfordulójának apropóján is.

Kép forrása

A forradalom és szabadságharc a lőfegyverek harca is volt

1848. március 15-én a puskák, kardok, szuronyok, ágyúk még csak igen kis szerepet játszottak az eseményekben. Nem úgy később, amikor elindult a magyar szabadságharc, melynek során európai színvonalú professzionális hadsereget kellett felállítaniuk a magyaroknak. A Csikány Tamás, Eötvös Péter, Németh Balázs alkotta szerzőtrió az igen látványosra sikeredett A szabadságharc kézi lőfegyverei - 1848-1849 című kötetben az úgynevezett Augustin-fegyvereket állítják az olvasók figyelmének középpontjába. Mint a 2012-es kiadású kötet lapjairól megtudhatjuk, a magyar fegyver- és hadtörténet egyik fontos fejezete volt az 1848-49-es magyar szabadságharc, melynek során ez a fegyvermárka is nagy szerepet a kapott a harcok során. Az 1840-től rendszeresített Augustin-féle kézi lőfegyverek egyedi szerkezetük és különlegesen jó hatásfokuk miatt válhattak a történelemben fontos szereplővé. A 19. századi fegyvertörténet egyenes folytatása a mai hagyományőrző szervezetek, csoportok munkájában látszik meg, mely formációkban a huszárok és honvédek ezeket a lovassági lőfegyvereket használják. A kötet természetesen a fegyvergyűjtők, szakértők mellett a laikus érdeklődők számára is nagy élményt jelenthet, hiszen abban számos rajz- és fotóillusztráció egészíti ki a három szerző által bemutatott fegyvertörténetet.

Kép forrása

A forradalmi, szabadságharcos hadaink története

Csikány Tamás nem véletlenül szerepel duplán mostani könyvajánlónkban, hiszen 1848. március 15-e kapcsán, ő, mint ezredes, egyetemi tanár, a Hadtudományi Doktori Iskola vezetője több könyvet is letett már az asztalra. Az egyik ilyen A szabadságharc hadművészete 1848 – 1849 címet viseli. Ez a kötete jelentős mélységben tárja föl a legnagyobb 19. századi magyar honvédő háborúskodás sokféle részletét. A könyv legnagyobb erénye talán az, hogy szerteágazóan ábrázolja az akkori magyar hadsereg vezetői karának felépítését, annak különféle szintjeit, és a különféle katonai hagyományokon alapuló rang- és hadtestrendszereket. A szerző arról is külön fejezeteket alakított ki kötetében, hogy leírja a 19. századi magyar hadvezetés harcászattal kapcsolatos tudományát, stílusát, benne olyan különleges szekciókkal, mint várharcok és „kisháborús” műveletek irányítása. Csikány Tamás szintén külön fejezetek szentelt a szabadságharc kiemelt fontosságú harcainak, illetve harci időszakainak. Aki pedig még nem hallott a Görgey és Kossuth klasszikussá váló vitájáról, az most sokat tanulhat, hiszen nemcsak a pákozdihoz hasonló dicső győzelmek, de a magyarok szabadságért folytatott küzdelmeit lezáró világosi fegyverletétel is megjelenik ebben az izgalmas, tudományos igényességű hadtörténeti kiadványban.


Megosztás

Egypercesek

Harcok Esztergom körül

Harcok Esztergom körül

Titkos szovjet levéltárak megnyitása után született ez a magyar könyv

Ki számítja ki a szerelmet?

Az író három tanácsot is ad, melyekkel matematikailag is igazolható a true love

A Kölykök

Ha nem vagy drogos és nem vagy leszbi, akkor mit keresel a művészéletben?

Nyílt napot tartanak az Országos Széchényi Könyvtárban

A látogatók megtekinthetik a magyar nemzeti azonosságtudat három ikonikus alkotását

Az ÁVH-ból nem lehet csak úgy leszerelni...

A Szabadság hadművelet: Hamarosan megjelenik Cserhalmi Dániel harmadik ÁVH-regénye