Nagy-Britannia legrégebbbi könyvtárának szép históriája

A világ legrégebbi nyilvános, angol nyelvű könyvtárát mutatjuk be nemrég megkezdett sorozatunk új részeként. A Chetham's Library -t 1653-ban alapították és az Egyesült Királyságon belül Manchesterben található.


A Chethams Library kép forrása

Humphrey Chetham

A Chetham's Library idén 22 év híján 400 éves történetének indulása a névadó Humphrey Chetham textilkereskedő, bankár és földbirtokosnak köszönhető, aki volt olyan jó és végrendeletében azt hagyta az utókorra, hogy árnyékvilágban hagyott vagyonából kutatói közkönyvtárat hozzanak létre. A jó Chetham emellett egy fiúiskola létrehozásáról is gondoskodott, amely ma világhírű zeneiskola, illetve a Chetham-féle bibliotékához később öt fiókkönyvtárat létesítettek helyi templomokban. Egy kis visszakunkorodásra ad lehetőséget a Chetham Könyvtár alapításáról szóló epizódnál, hogy az annak otthont adó épület jóval korábban, 1421-ben épült, ami persze még tovább fokozza ezen könyvtár patináját.

A régi építményben papi kollégium működött, az égiek áldása nyomán jelenleg is az egyik legteljesebb középkori komplexum, amely Anglia északnyugati részén fennmaradt. A könyvtár szép históriájának fontos része az alapítók célja: egy olyan jelentős könyv- és kéziratgyűjtemény megszerzése, közhasznosítása, amely az akkor rendelkezésre álló tudás teljes skáláját lefedni, és vetekedni hivatott az oxfordi és cambridge-i főiskolai könyvtárakkal. Ez a kitűzött cél megvalósult, a könyvtár ma pedig már természetesen tovább bővítette gyűjteményét, és most Nagy-Manchester és Lancashire történelmére és topográfiájára specializálódott, továbbá a helyi témák széles skálájáról tárol anyagokat.

Mielőtt a mába toppannánk, tekintsünk újra a könyvtár első évszázadaira! Érdekes adalék, hogy Humphrey Chetham 1651-es végrendelete kikötötte, hogy a könyvtárat „tudósok és más jól érintettek számára” kell használni, és utolsó passzusában a kutatói közkönyvtár jelleget erősítendő, utasította a könyvtárost, hogy „semmit sem követelhet senkitől, aki belép a könyvtárba”. A jószívű hagyatékozónak köszönhetően – mint olvasható tőlük – „a Chetham's-t több mint 350 éve folyamatosan használják ingyenes nyilvános könyvtárként, és a gyűjtemények ereje és szélessége, gazdag történelmével párosulva biztosítja, hogy Chetham továbbra is jelentős tanulmányi és kutatási központ, valamint méltán népszerű turista maradjon. rendeltetési hely.”


A Chethams Library Manchester, illetve Nagy Britannia legrégebbi könyvtára kép forrása

Leláncolt kötetek

A létesítmény első idők után leromlását 1655-ban állították meg, s hozták rendbe az épületet. A rekonstrukciós beruházásnak köszönhetően „a könyvtárat az első emeleten helyezték el, hogy elkerüljék a felszálló nedvességet, és az újonnan beszerzett könyveket Chetham saját utasításainak megfelelően a könyvespolcokhoz vagy présekhez láncolták.” Emellett huszonnégy faragott tölgyfa széket, „S” alakú fogantyúkkal, hordozható olvasószékként biztosítottak a bibliotékához. Szintén ehhez a folyamathoz kapcsolódva könyveket, kéziratokat és archívumot vásárolták egy londoni könyvkereskedőtől.

Hogy a manchesteri és a környező városok papjai, jogászai és orvosai igényeit kielégítsék, az első harminc évben a könyvtár nagy mennyiségben vásárolt teológiai, jogi, történelemtudományi, orvostudományi és más, egyéb tudományi kötetek, illetve lenyűgöző kéziratgyűjteményre tett szert.  1791 fontos évszám az intézmény életében, téma és méret szerint ekkor katalogizálták ugyanis először – igaz, csupán latinul – a könyveket. A 18. század közepére a könyvtár gyűjteménye túlnőtt az eredeti polcokon, melynek folyományaként további polcokat, bútorokat épített be, illetve praktikus módot alakítottak ki a kötetek olvasására, melyeket természetesen nem lehetett az épületből, de még az olvasóteremből sem kivinni.

A Chetham's Library számos kiemelt fontosságú és jelentőségű gyűjtemény tulajdonosa. Az egyik ilyen kéziratkollekció, melyben több mint negyven középkori kéziratot található, köztük Matthew Paris 13. századi Flores Historiarum- ja, azaz a világ- és angol történelem krónikája, egy 15. századi Aulus Gellius irat, amely Corvin Mátyáshoz, a magyar királyhoz írodott és a közép-angol költészet fontos összefoglalója. A kéziratkollekcióról ez olvasható a honlapon: „A kézirat- és levéltári gyűjtemény elsősorban Északnyugat-Anglia történetével foglalkozik. Kiterjedt tulajdoni lap-, intézményi feljegyzés- és antikvárium-gyűjtemény ez, amelyet helytörténészek gyűjtöttek és állítottak össze. A Chetham's rendelkezik Manchester legrégebbi történetével: Richard Hollingworth 1656-os dokumentumírása az első manchesteri népességnyilvántartási összeírásról, amelyet 1773–74-ben állítottak össze.”


A Chethams Library olvasóterme kép forrása

Északnyugat-Anglia történelme és topográfiája

A nyomtatott könyvek állománya mintegy 120 ezerre tehető, ezek több mint fele 1850 előtt jelent meg. A könyvtár tudományos gyűjteménye lenyűgöző: Arisztotelész, Euklidész, Galilei, Kopernikusz és Kepler műveit már a kezdetekkor beszerezték, csakúgy, mint a kiemelkedő természettudományi és orvostudományi műveket, nevezetesen Galenosz és Hippokratész korai kiadásait. A könyvek mellett, a 18. századtól kezdve jelentős folyóirat gyűjtésbe fogott a könyvtár és egészen a 19. századig tartott a folyamat, melynek eredményeként a Chetham's volt az egyetlen könyv- és nyomtatványtár Manchesterben. A témák szerinti teljes spektrum helyett ezt követően inkább Északnyugat-Anglia történelmére és topográfiájára szakosodtak, melynek máig ható eredménye, hogy a Chetham's jelenleg az egyik legnagyobb Manchesterrel és régiójával kapcsolatos anyaggyűjteményével rendelkezik, kiterjedt nyomatokkal, térképekkel és diafilmekkel, valamint nagy mennyiségű újságkollekcióval, kereskedelmi címtárral és folyóiratállománnyal. A bibliotéka fentieken túli különleges készleteiről ezt olvashatjuk tőlük: „A nyomtatott könyvek és kéziratok mellett a Chetham's hatalmas mennyiségű efemerával rendelkezik, különösen gazdag a könyvtáblák, képeslapok, chapbookok, bordák, balladák, színházi programok, poszterek, kereskedelmi kártyák és számlafejek gyűjteménye. A több mint 3100 tételből álló gyűjtemény számos egyedi művet tartalmaz: középkori kézirattöredékeket, tizenhatodik századi fekete betűs balladákat, politikai, társadalmi és kereskedelmi oldalakat, valamint 1680 és 1750 közötti dalokat és zenét.”

Korának, rangjának megfelelően a Chetham's Library honlapja is egyfajta előkelőséget mutat. A sokféle információt kínáló oldalon az alapító Humphrey Chetham-ről is külön írnak, illetve a fenti história bővebben, részletesebben megtalálható az adott rovatban. Az intézményben található programokról a „Blog”-rovatban lehet olvasni, miként a könyvtár online is elérhető szolgáltatásait és digitalizált állományt is a fejlécen találjuk meg.


A Chethams-Library-ban könyvnyomtatással is foglalkoztak anno kép forrása