Szent János és a könyvek birodalma

Ősi könyvtárakat bemutató sorozatunkban ezúttal a Cambridge-ben található St John’s College Old Library-jába nyitunk be, remélhetőleg olvasóink legnagyobb örömére. Az intézmény Shakespeare korából származó alapítói olyan örökséget hagytak az utókorra, hogy annak nemzedékei nem is tehettek mást, mint, hogy hálával és hűséggel őrizték és őrzik a bibliotéka különféle kincseit: könyveket, kéziratokat, műtárgyakat, képzőművészeti alkotásokat.


 

A St John College épülete /kép forrása/

Egy inspiráló hely

„A St John's egyike a Cambridge-i Egyetem 31 főiskolájának. A St John's-t 1511-ben alapították, és Cambridge egyik legnagyobb főiskolája. Volt diákjai között vannak Nobel-díjasok, miniszterelnökök, tudósok, művészek, valamint az üzleti élet és az ipar vezetői. Ma több mint 150 „fellows” (rezidens akadémikusok, akik St John'sban tanítanak és kutatnak), körülbelül 900 diákja (egyveleg egyetemi és posztgraduális) és körülbelül 250 alkalmazottja van. Ez egy inspiráló hely a tanuláshoz, vagy akár csak látogatáshoz.” Többek között ezekkel a szavakkal vezetik be a St John’s College University of Cambridge leírását az intézmény honlapján. Mostani célunk, hogy olvasóinkat a kiterjedt nagy intézmény könyvtára históriájában kalauzoljuk el, mely természetesen szorosan kötődik az egyetem történetéhez. A Szent János Főiskolán két könyvtár létezik, a modern könyvtár mellett ott található az ősi, az Old Library, mely 1624-től létezik, és történelmi kéziratoknak, ritka könyveknek és személyes papíroknak, művészeti tárgyaknak ad otthont.

A most látható Old Library egy 17. századi épületben található, ugyanakkor a fent említett alapítási év egy öt esztendőn át tartó építési folyamat állomása volt. A bibliotéka építését 1623-ban kezdték és 1628-ban fejezeték be. Az Old Library elődjének tekinthető intézmény az 1516-ban megnyílt Szent János Főiskolában működött szintén.


 

Old Library a St John College-ben /kép forrása/

Puritán és méltóságteljes

Az ezt váltó könyvtár a főiskola öregdiákjainak adományaiból és szándékából jött létre. Az ok pedig az volt, hogy egyikük, név szerint Henry Wriothesley (Southampton grófja és Shakespeare pártfogója) egy William Crashaw nevű embertől jelentős mennyiségű könyvadományt vett át, mely a librárium első állományát adta ki. A 3 ezer nyomtatott könyv és 500 kézirat egy egyszerre puritán és méltóságteljes épületben kapott helyet, melyről így írnak az intézmény honlapján: „Az egész épület a Jakab-kori gótika nagyszerű példája, 110 láb hosszú és 30 láb széles. A könyvtár kényelmes megközelítése érdekében 1628-ban nyugati végébe lépcsőt építettek. A lépcsőfok bejárata pazar jakobi stílusú, elvékonyodó pilaszterekkel. Ablakai nagyok, magasak és hegyesek, keresztfa tagoltsággal. A magas kétvilágítós ablakok a gótikus újjászületés nagyon korai példái. Ennek ellenére az egész homlokzat szegmentumaival mégis a reneszánsz hangulatát árasztja.” A belsőről ugyanott megtudjuk, hogy a könyvtár berendezése 42 könyvespolcból állt, melyek mellett tartók voltak, az álló olvasásra. A belső egyedisége a könyvtár 22 jótevőjének pajzsokon ékes karjának szobra, melyeket a bútorzat tetejére illesztettek. A könyvtár állományában ekkor többek között filozófiai, filológiai, teológiai, történelmi, egyháztörténeti, matematikai kötetek voltak találhatók. A kötetek rendszerezése, katalogizálása az első időkben polconként, témánként történt, később egy praktikusabb katalógus készült a gyűjteményhez.


 

Az ősi könyvtár híres álló olvasásra szánt bútorai /kép forrása/

Adatok, könyvek, örökségek

Az idő múlásával a polcok megteltek, és a kollégium bérleti díjai között található bejegyzés azt mutatja, hogy a könyvespolcokat 1711-ben megváltoztatták, talán azért, hogy több polcot biztosítsanak. 1740-ben az állomány tovább bővült, amikor az intézmény megszerezte Thomas Baker könyvgyűjteményét. Ahogy a könyvtár gyűjteménye vásárlás, adományozás és hagyaték révén bővült, a 19. században szükségessé vált a tárolásra szánt területek bővítése. 1858-ban majd 1874-ben, illetve 1904-ben újabb épületrészeket rendeztek be a könyvtárhoz tartozó helyiségeknek. Az egykori patinát ma is őrző Öreg Librárium számos kincset kínál a hallgatóknak, kutatóknak. Így többek között a Különleges Gyűjteményben középkori kéziratokat, keleti és papírusztöredékeket, a korai könyvnyomtatás idejéből származó köteteket, a College egykori diákjainak személyes dokumentumait, ugyancsak az öregdiákoktól és további neves és kevésbé neves személyektől származó fotókat, különféle műtárgyakat, így például mellszobrokat, de találunk itt híres emberek bútorokat, étkezési használati tárgyakat, az egykori diák, későbbi híre tudós Fred Hoyle személyéről és tudományos munkásságáról szóló állandó kiállítást. Ezeken túl Samuel Butler viktoriánus polihisztor hagyatékát, melyben újságcikkek, levelezés, mintegy 600 könyv, 450 festmény, rajz, akvarell, nyomat, 50 műtárgy található többek között. A fentieken túl a könyvtár része az az archívum, mely a St John’s College eddig összes diákjának, tanárának és más jellegű tagjának az adatait tartalmazza, eddig közel 43 ezer személyről. A St John’s College Old Library-járól külön rovat kínál számos információt az oktatási intézmény honlapján belül.