Mr. William Shakespeare vígjátékai

A londoni Shakespeare's Globe-ban kiállítják Shakespeare Első fóliójának tavaly Franciaországban megtalált példányát.  A ritka kötet, amelyre egy észak-franciaországi kisváros, Saint-Omer könyvtárában bukkantak, 2016 júliusától két hónapon keresztül lesz látható Londonban.

Shakespeare és a Globe

A Shakespeare életét igazoló adatok meglehetősen hiányosak, emiatt később a személyisége, de főleg a műveinek szerzői hitele is megkérdőjeleződött, ezektől a véleményektől függetlenül azonban a művelődéstörténet valós önálló személynek és szerzőnek tekinti.
A szigetországi zseni irodalmi teljesítménye nem merül ki a költészet és a drámaírás magas fokú művelésében; írásaiban az emberi élet egyes aspektusai, és a legkülönbözőbb érzelmek árnyalt ábrázolása mellett tömören és világosan kifejezett filozófiai gondolatok is megjelennek. Munkái 1588 és 1616 között születtek, bár az egyes művek keletkezésének ideje, és így azok sorrendje is bizonytalan.
Hogy Shakespeare mikor kezdett el írni, már homályba merült, de korabeli utalások arra mutatnak, hogy néhány darabja már 1592-ben színre került Londonban. Életrajzi kutatók szerint színházi karrierje az 1580-as években kezdődhetett. 1594-től kezdve Shakespeare színdarabjai megjelentek az akkori gyakorlat szerinti „quarto” kiadásokban (a könyvlapokat kétszeresen meghajtották, hogy egy oldalból négyet kapjanak). 1598-ra neve már ismertté vált, és megjelent a darabok címoldalán is.
1599-ben Shakespeare színésztársulatának tagjai a Temze déli partján megépítették saját színházukat, melyet Globe névre kereszteltek. Ez volt Angliában az első színház, melyet színészek építtettek színészek számára. A Globe színház 1599 őszén nyílt meg, a Julius Caesarral az elsőnek bemutatott darabok között. Shakespeare legtöbb és legnagyobb színdarabját a Globe számára írta. Ezek közé tartoztak: a Hamlet, az Othello és a Lear király. 1608-ban a társulat átvette a Blackfriars nevű színházat is.
Színészi munkáját saját és mások darabjaiban színdarabírói sikerei ellenére sem adta fel, azonban 1606-ban Shakespeare már alig írt új drámát, és az 1613 után írtakat már nem neki tulajdonítják. Az utolsó hármat valószínűleg John Fletcher közreműködésével írta

Az Első fólió
A Temze partján található Shakespeare's Globe azonban nem az a színház. A kulturális intézmény 1997-ben nyílt meg közel ahhoz a helyhez, ahol a William Shakespeare társulatának otthont adó eredeti Globe Színház állt.  A tizenhetedik században a környéken működtek az angol főváros nyomdái is, így a kötet több ponton is kötődik a helyszínhez. A Shakespeare halála után hét évvel, 1623-ban kiadott Első fólió – teljes címén Mr. William Shakespeare vígjátékai, királydrámái és tragédiái – című gyűjtemény az angol drámaíró ismert harmincnyolc színpadi műve közül harminchatot tartalmazott. A gyűjteményt mintegy hétszázötven példányban nyomtatták ki, amelyek közül ma kétszázharminc kötet ismert. Köztük van az a tavaly megtalált példány is, amelyre a Calais közeli Saint-Omer egykori jezsuita kollégiumának gyűjteményében bukkantak.

Hiányzott a címlap

A kötetet Remy Cordonnier könyvtáros azonosította, a könyv címlapja hiányzott, így ezt megelőzően tévesen egy tizennyolcadik századi nyomdai munkának gondolták. A könyvtáros szerint bizonyos jelek arra utalnak, hogy a kötetet a kollégiumban diákelőadásokhoz használták fel. Ilyen nyomok a könyvben olvasható jegyzetek, illetve az is, hogy egyes, feslettségnek minősülő tréfákat áthúztak a szövegben.
Az Első fóliót az egyik legértékesebb angol nyelvű könyvként tartják számon.  Egy példány 2006-ban hatmillió nyolcszázezer dollárért (1,8 milliárd forint) talált vevőre a Christie's aukciós ház árverésén. Saint-Omer polgármestere szerint Remy Cordonnier így adta tudtára a felfedezését: „azt hiszem, megtaláltuk a világ második legértékesebb könyvét".  A kisváros a világ legértékesebb nyomtatott könyvének tartott tizenötödik századi Gutenberg-biblia egy példányával is büszkélkedhet.
„Ez a példány most vissza fog térni ide, pár száz méterre attól a helytől, ahol eredetileg készült.  Ez varázslatos" – vélte Mark Rylance, aki korábban a Shakespeare's Globe művészeti vezetője is volt.