Nagy László festményei

MEGJELENT: 2019. november 28., csütörtök | SZERZŐ: László T. András

Új szerzeményekkel, köztük Nemes Nagy Ágnes tanulmánykézirataival, Nagy László festményeivel és Kassák Lajos személyes dokumentumaival bővült idén a Petőfi Irodalmi Múzeum tárainak gyűjteménye.

Kép forrása

Jókaitól Petriig
Folyamatosan bővül a Petőfi Irodalmi Múzeum és tagintézményeinek gyűjteménye. Az intézmények egyrészt a már meglévő gyűjtemények kiegészítésére törekszenek, másrészt ajándékozás, felajánlások révén, tulajdonképpen véletlenszerűen kapnak relikviákat. Az év végi leltárban számos újdonságra érdemes egy pillantást vetni. 

A Művészeti Relikvia- és Fotótár egyebek mellett Tolnai Ottó vajdasági író és költő rajzait szerezte be, a Médiatár mintegy tízórányi hangfelvétellel és filmtekercsekkel bővült Nagy László és Szécsi Margit hagyatékából, az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet Koncz Zsuzsa fotóművész munkáival, a Kézirattár pedig több hagyatékot is gyarapított: Jókaitól, Gyulai Páltól, Mórától, Kodolányitól, számos a Nyugatban publikáló szerzőtől, Szabó Dezsőtől, Juhász Ferenctől és Petri Györgytől is felbukkant egy-két új dokumentum.


Kép forrása

Értékes hagyatékok 
Ha már hagyaték: a Múzeum fontos eredménynek tekinti a Kabdebó Tamás-hagyaték hazahozatalát, a gyűjteménye került a New Yorkban kiadott Előre című magyar emigrációs lap majdnem teljes sorozata, valamint Tóth László felvidéki magyar író, költő, lapszerkesztő és felesége, Ozsvald Zsuzsa gyűjteménye.
Nagy László költő hagyatékából került a Művészeti Relikvia- és Fotótár gyűjteményébe az 1970-es években általa festett Szécsi Margit-portré és Ady Endre arcképe, valamint a saját kezűleg készített fa karosszéke, Nemes Nagy Ágnes hagyatékából a költőnő biedermeier íróasztalával és használati tárgyaival is bővült a gyűjtemény.
A Médiatár megvette a Nyitott Műhely rendezvényeiről készült hangfelvételeket, Balla Demeter fotóművész hagyatékából hangfelvételek kerültek elő Tandori Dezsővel kapcsolatban, s szintén Tandori versmondásával gyarapodott a gyűjtemény másik forrásból is. Vásároltak videóművészeti alkotást is, Hegedűs 2 László képzőművész Ady halálának 100. évfordulója alkalmából készült videóját.
Az OSZMI gyűjteményezte mások mellett Avar István színművész, Pártos Géza rendező és Róna Viktor balettművész hagyatékát, az intézményhez került Páger Antal színművész hagyatéka, Beck Judit festőművész huszonkilenc műve – köztük négy Radnóti Miklós portré –, valamint Szeleczky Zita színművész emigrációs levelezése.

Kép forrása

Avantgárdok múzeuma
A Kassák Múzeum Kassák Lajos személyes és családi dokumentumaival is bővíthette gyűjteményét, illetve megvásárolta a Kiss Ferenc-avantgárdgyűjtemény egy részét, mintegy ezer darab egyedi dokumentummal, kézirattal, levéllel és fotográfiával gazdagodva ezáltal. Az anyagban többek között Kassák Lajos, Simon Jolán, Pán Imre, Bodri Ferenc és Uitz Béla kéziratai, levelei mellett megtalálhatók a magyar avantgárd más jelentős dokumentumai is. A múzeum számára talán egyik legértékesebb tételt jelentik Kassák Lajos személyes és családi dokumentumai, fotói, de hasonlóan kiemelkedő a Pán Imre kéziratait tartalmazó anyagrész is.
A Könyvkultúra Magazin ugyan rendszeresen beszámol a Petőfi Irodalmi Múzeum rendezvényeiről, eseményeiről, de a kiállításokkal csak nagyon ritkán tudunk foglalkozni. Pedig az újonnan beszerzett dokumentumok tömege is sejteti, mennyi csodát gyűjtött az irodalmi múltunkat őrző intézmény, illetve intézménycsalád. Érdemes végigjárni a kiállításaikat.
Megosztás