Iskolai tankönyvrendelés – gyorsan, pontosan

Bár még csak a tavasz elején járunk, s az őszi tanévnyitó még igen csak távolinak tűnik, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. komolyan készül tankönyvellátással kapcsolatos feladataira. Április elején a vállalat a már meglévő 7 KELLO INFÓRMÁCIÓS pont mellé, újabb 12 irodát nyitott, ezáltal valamennyi megyeszékhelyen elérhetővé váltak. Az iskolák, szülők tájékoztatása, így országosan egységes módon megoldott. Ugyanakkor a Könyvtárellátó az iskolai tankönyvfelelősökkel is felvette a kapcsolatot, mert a tavalyi tapasztalatok azt mutatták, hogy sok esetben pusztán az információhiány okozta a tankönyvellátás fennakadásait.
A felkészülésről a Könyvtárellátó tankönyvellátásért felelős vezetőjével, Kovácsné Neubauer Mónikával beszélgettünk.

– Valóban, így láttuk, és ezért a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. a tankönyvfelelősök felkészítése, tájékoztatása érdekében február 10. és március 5. között minden megyeszékhelyen, és Budapesten előadást szervezett a rendelői felület használatáról.  Az előadásokra az iskolák, illetve a tankerületek kaptak meghívást, és országosan csaknem háromezer iskolavezető, illetve tankönyvfelelős vett részt a húsz előadás valamelyikén.
– Ha jól értjük, ez azt jelenti, hogy csaknem minden iskolából eljött valaki ezekre a rendezvényekre.
– Sajnos ez így nem egészen igaz, mert volt olyan iskola, ahonnan, ketten, hárman is eljöttek, és természetesen olyan iskolát is számon tartunk, amelyik nem mutatott érdeklődést. Ezen azonban mi nem tudunk változtatni. Mindenkinek szerettük volna elmondani, hogy a Kello rendelői felületén hogyan boldogulhat, milyen lépések után lesz teljes a tankönyvrendelés, hogyan kerülheti el a problémákat. De kötelezővé nem tehetjük a részvételt…
– Mit tudhattak meg a résztvevők?
– Az előadások során az iskolai tankönyvfelelősök teljes áttekintést kaptak a Könyvtárellátó új rendelői felületének használatáról, és részletesen megismerkedhettek a felületen elvégzendő feladatokkal. A tájékoztatókon elmagyaráztuk, miként kell karbantartani a tanulók adatait, hogyan lehet áttölteni az adatokat az előző évi felületről. Megmutattuk, hogyan tudják rögzíteni az új tanulókat, és elmagyaráztuk, mit jelent a , „fiktív” tanuló fogalma. Bemutattuk a tankönyvrendelés folyamatát tanulói és könyvtári szinten egyaránt. És végül azt is átvettük, hogyan kell jóváhagyatni, módosítani, illetve lezárni a rendelés folyamatát.
Mondhatjuk, hogy aki részt vett, az oktatáson teljes áttekintést kapott a rendelés folyamatáról?
– Igen, de azért mi arra készülünk, hogy egy előadás után sokan nem emlékeznek majd mindenre. Ilyenkor természetesen segítünk azoknak, akik elakadtak. A rendelési felületen, elérhető a program használatát és a megértését támogató Felhasználói kézikönyv, valamint a megyeszékhelyeken megtartott előadásunk anyaga. Emellett természetesen e-mailben és telefonon is segítséget adunk a felmerülő kérdések megoldásához. Ezen kívül április elsejétől országosan minden a Kello-Infoponton lehetőséget kínálunk a személyes ügyintézéshez.
Tavaly telefonos ügyfélszolgálat segítette a tankönyvfelelősöket. Miért van szükség a Kello-pontokra?
– Már tavaly is működött hét regionális információs pont, mert sok esetben a személyes találkozás jelenti a megoldást. Ebben az évben a panasz-, és reklamáció-kezelés megyénként lebontva történik majd, ami gyorsabb, pontosabb ügyintézést eredményez. De természetesen a telefonos ügyfélszolgálatunkra is számíthatnak az iskolák, bármilyen problémájuk lesz a tankönyvrendelés során.
A szülők hol kaphatnak tájékoztatást a rendeléssel kapcsolatos teendőkről?   
– A tankönyvrendelés menetéről és a tudnivalókról az iskolák tájékoztatják a szülőket. A vonatkozó rendelet ismerete azonban az ő számukra is hasznos lehet – 17/2014. (III.12.) EMMI rendelet. Ez különösen igaz a normatív támogatást kapó diákok családjaira.
Melyek azok a fontosabb dátumok, melyek ismerete elengedhetetlenül fontos a következő tanévben?
– A tankönyvellátás folyamatát szabályozó minisztériumi rendelet március 12-én jelent meg, és egyebek mellett a következőket tartalmazza. A tankönyvlistának legkésőbb április 10-ig kell megjelennie. Az alaprendelés leadásának határideje április utolsó munkanapja. A tankönyvrendelés módosításának és a normatív kedvezményben részesülők rögzítésének határideje, illetve a pedagógus-kézikönyvek rendelési határideje június 30. Ezt a dátumot különösen jegyezzék meg a normatív támogatást igénybe vevő szülők, és már előre egyeztessenek az iskolával a megfelelő státuszrögzítés, módosítás érdekében. A pótrendelés leadásának határideje szeptember 5.
Mennyiben tér el a tavalyi évtől a hit- és erkölcstan oktatáshoz használt tankönyvek beszerzésének módja?
– A 2014/2015-ös tanévben a mi feladatunk az iskolák által megküldött rendelések összesítése és megküldése az érintett egyházak felé. A könyvek a beszerzéséről és az iskolákhoz tanévkezdésre történő eljuttatásáról az egyházaknak kell majd gondoskodniuk.
A Könyvtárellátó felelősségteljesen készül a 2014/2015-ös tanévre?
– Természetesen. A tankönyvpiac rendjéről szóló törvény 2011 novemberében történt módosításának célja az volt, hogy kizárólag oktatási-szakmai szempontok alapján történjen a tankönyvek kiválasztása és megrendelése, a tankönyvbeszerzés átláthatósága növekedjen, továbbá csökkenjenek a szülők, valamint a költségvetés számára a tankönyvellátással járó terhek, kiadások.  A mi feladatunk az, hogy minőségi, gyors és pontos kiszolgálással biztosítsuk e célok megvalósítását.