Európa első polgári humanista könyvtárának históriája

Az észak-olaszországi Cesena-ba kalauzoljuk el most olvasóinkat, hogy egy ottani ősi könyvtárba lépjünk be együtt. A Malatestiana Könyvtár 1447 és 1452 között épült és 1454-ben nyitották meg, így ez esetben valóban egy matuzsálemkorú libráriumról van szó.

Kép forrása

Szokatlan alapítás

A Malatestiana Könyvtár alapítása egy helyi arisztokrata Malatesta Novello nevéhez fűződik, akinek a létesítésen túl az is érdeme volt, hogy ez az intézmény úgy működött közkönyvtárként, hogy nem egy templomhoz, katedrálishoz kötődött, hanem elsősorban a helyi és a szélesebb civil közösséghez. Ez is benne van abban az összegzésben, mely ezt a bibliotékát úgy jellemzi: Európa első polgári, humanista könyvtára. 

Az intézmény históriájának első fejezetéről azt tudhatjuk, hogy a fent említett Malatesta Novello, aki Cesena nemes ura volt, bizonyos Matteo Nuti-t bízta meg a kivitelezéssel. Novello utasítására a könyvek Cesena község tulajdonát képezték, nem pedig a kolostorét vagy a családét, ami a korszakban könyvtáralapítási hagyományoknak ugyancsak ellentmondott, hiszen a tudás, a tudományok központjai az egyetemek mellett a templomok, monostorok voltak. Egyes vélemények szerint Novello-nak annyiban is igaza volt a fenti döntésével, hogy ezzel a civil könyvtári rendszerrel sokkal összeszedettebben lehetett katalogizálni a könyveket, mint a kolostorokban. 

Külön cikket érdemelne, hogy a Malatestiana Könyvtár ilyeténképpen való létrehozásával, kialakításával az alapítók, intézményvezetők mennyiben hágták át a kor egyház által foganatosított és a világi vezetés által elfogadott szokásjogot, hiszen Malatesta Novello tulajdonképpen egy humanista elveket ötvöző könyvtárat hozott létre, de több helyen is szerzetesi bibliotékának írják, ami arra utalhat, hogy a könyvtár állományának bővülése időről-időre vagy egyházi vezetőknek, vagy egyházi témájú kötetsorozatoknak  volt köszönhető. 

kép forrása

A könyvtár több száz kódex tulajdonosa

A fent említett ötvözés, keresztezés ez esetben azt is jelentette, hogy a bibliotékának otthont adó épület a könyvtár működésével együtt megőrizte önálló, polgári építészeti értékét, nem elhagyva ugyanakkora gótika bizonyos külső és belső stíluselemeit.

Maga az épület Cesena egyik híressége, látványossága, mely a korai olasz reneszánsz jegyeit viseli magán, melynek egyik jellemzője a geometrikus kialakítás. Az építményről ezt olvashatjuk a netlexikonban: Az aula egy bazilika elrendezésű (mely a könyvtár, mint "kultúra temploma" fontosságát tükrözi), három hajóval, amelyeket tíz sor fehér oszlop választ el; minden folyosón tizenegy külön tér található. A központi hajó hordóboltozatú, mely ívrendszer rózsadísszel végződik, amely alatt a névadó Malatesta Novello sírköve található. A leírásban az is olvasható – illetve a mellékelt képen látható – hogy a könyvtárban olyan asztalok állnak az olvasók rendelkezésére, melyek oldalán az alapító családi címere található. Az épület 44 ablaka úgynevezett velencei stílusú, azaz a tipikus olasz gótikus vonalat követik.  A patinás libráriumban több mint 400 ezer könyv található, köztük több mint 340 kódex, amelyek különféle területekre, például vallásra, görög és latin klasszikusokra, tudományokra és orvostudományra vonatkoznak, és körülbelül 3200 kézirat a 16. századból való. A könyvtár legrégebbi kézirata a híres Isidore Etymologiae egy példánya. Sevillai Izidor spanyol-római tudós, teológus és sevillai érsek volt, akit „az ókori világ utolsó tudósaként” tartanak számon, így ez a példány igencsak különlegesnek számít. Az UNESCO Világemlékezete nyilvántartásába 2005-ben felvett könyvtárat.

kép forrása

A Malatestiana Könyvtár híres padsorai

Az intézményről legtöbbet Cesena város honlapján találunk, ahol egy külön nagy rovat áll a könyvtár iránt érdeklődők rendelkezésére. A La Malatestiana-nak nevezett intézmény ezen felületén belül újabb alrovatok fogadják a böngészőket, így a modern könyvtár részlegről, a digitalizált anyagokról, a közösségi intézményről, az archívált anyagokról, a fotódokumentációs tárról, a kéziratrokról, a középkori könyvekről, a különféle képzőművészeti kollekciókról, médiakönyvtárról és folyóiratokról szóló almappák. Az intézmény szolgáltatásai között megtaláljuk a gyerekeknek és a kutatóknak szóló, illetve a fent idézett média kollekcióval kapcsolatos könyvtári szervízt, illetve katalógusok állnak a kíváncsiak rendelkezésére, így például egy történelmi és egy kézirati katalógus is. Jópár könyvtárral ellentétben a Malatestiana Könyvtárban nemcsak olvasni és kölcsönözni lehet a köteteket, de van egy bookshop is, ahol a könyvek mellett DVD-ket, posztereket, nyomatreprókat és sok egyéb terméket vásárolhatunk.