Olvasás, élmény, könyvtár

A szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban került megrendezésre a Könyvtárostanárok Egyesületének szegedi regionális szakmai napja 2018. március 8-án Szóra-késztető – Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom könyvtárostanári szemmel címmel. A szakmai nap célja az volt, hogy a résztvevők közös gondolkodás keretében, minél több oldalról – a kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom irányai, az olvasási nehézségek leküzdése, a mese szerepe, kiadói nézőpontok, könyvtári vetélkedők, foglalkozások, alternatív kötelező olvasmányok – közelítsék meg az olvasóvá nevelés örökkön aktuális kérdését.

Kép forrása

A konferencia rendezési lehetőségét a Csongrád Megyei Könyvtárosok Egyesülete Iskolai Könyvtári Szekciója nyerte el, így a témaválasztás, az előadók kiválasztása az ő döntésük és munkájuk. A jó döntéseket igazolta a jelentős érdeklődés és a különböző szekciókban mutatott aktivitás.
Egy nemrég megjelent kötet a konferencián elhangzott előadások szerkesztett anyagát tartalmazza. A kötet alcíme – Egy könyvtárostanári konferencia lenyomata – arra utal, hogy az itt közölt írásokat mintegy nyolcvan könyvtárostanár már élőszóban megismerhette. A regionális szakmai napon röviden bemutatott gondolatmenetek, gyakorlatok, feladatlapok egy részben továbbfejlesztett formában és részletesebb változatban olvashatók a kötetben. 
A kötet három nagyobb részből áll, elsőként az iskolai könyvtárak hazai körképével ismerkedhet meg az olvasó az IFLA Iskolai könyvtári útmutató 2., átdolgozott kiadásának bemutatásán keresztül, az ahhoz kapcsolódó KTE pályázaton résztvevő könyvtárostanári munkaközösségeket és az általuk leírt helyzetképet, jó gyakorlatokat. A második rész első blokkjában a konferencián elhangzott előadások tanulmányváltozatát közlik a szerzők az olvasási deficitek témájától kezdve, a mesék élményszerű könyvtári feldolgozásán át egészen az újszerű kötelező olvasmányokig. Az utolsó blokkban a játékok, vetélkedők, könyvtári kvízek forgatókönyveit, feladatlapjait és azok megoldását találhatják az olvasók. A szerzők, módszerek, a Könyvtárostanárok Egyesülete és a sorozat bemutatásával záródó kiadvány hasznos segédkönyv lehet minden iskolai könyvtárban.