Válság az egyházban és a világban

MEGJELENT: 2020. január 7., kedd | SZERZŐ: Oxi

Az Isten vagy a semmi és A csönd ereje című könyve után Robert Sarah bíboros idén kiadta Esteledik, a nap már lemenőben című kötetét. A meglehetősen borús indítású, indíttatású írásműben súlyos kijelentésekkel sokkol a szerző, egy ponton például azt állítja, hogy az egyház haldoklik, illetve arról beszél, hogy az egyházon belül a félelem uralkodik, félelem a médiától, a közvéleménytől és egymástól. Sarah mégsem a hitélet válságát hangsúlyozza csupán, hanem Nicolas Diat íróval párbeszédben, mintegy hangosan gondolkodva mutat a hit szerzőjére, Krisztusra, a megoldásra.

Kép forrása

A keresztények elbizonytalanodtak
Az 1945-ös születésű Robert Sarah a katolikus Guinea-ból érkezett Rómába, ahol először II. János Pál pápa közelében dolgozott, mint konferencia titkár, illetve XVI. Benedek pápa idejében a pápai tanács elnöke is volt. Számos további titulusa, szolgálata mellett hosszú papi pályafutása kiemelkedő pontjaként Ferenc pápa 2014-ben prefektusnak nevezte ki. Sarah minden könyve a jelenkor keresztény egyházi válságáról és a római katolikus egyház megmentéséről szól. 
Most ajánlott, 2019-es kiadású kötetében egy ponton így ír: „A keresztények elbizonytalanodtak. Nap, mint nap segélykiáltásokat hallok mindenfelől, azokét, akik nem tudnak már mást tenni, csak hinni. Nap, mint nap elbátortalanodott és sebzett papokat fogadok itt, Rómában. Az Egyház a sötét éjszaka tapasztalatát éli: beborítja és vakká teszi a romlottság misztériuma.” 

Kép forrása

A szenvedő egyház 
A belső és külső válságon túl Júdásról, a Mesterét elárulóról prédikál Esteledik, a nap már lemenőben című új könyvében Robert Sarah bíboros, aki előadásokon, könyvekben és prédikációkban évek óta igen kemény szavakkal mond határozott kritikát az egyházról. A Júdásról való prédikáció lényegét például a szerző abban látja, hogy az egyház azért szenved, mert megcsúfolták és ellenségei belül vannak. 
Sokan úgy értelmezik a bíboros kritikus fejtegetéseit, hogy Sarah szemben áll a pápával, illetve mindazzal, amit Ferenc képvisel. Most ajánlott könyve olasz nyelvű kiadása alkalmából azonban hosszú interjút adott a Corriere della Sera napilapnak. A beszélgetésben határozottan elutasított minden olyan kijelentést, mely szerint ő szemben állna az egyházfővel. Hiába nevezik őt gyakran Ferenc pápa „ellenzékének” a maga részéről éppen olyan határozottan utasítja vissza ezt a szerepet, mint amilyen keményen bírálja az egyházon belüli visszásságokat. Említett interjújában így nyilatkozott: „Azok, akik engem szembeállítanak a pápával, egyetlen szavammal, egyetlen mondatommal, egyetlen megnyilvánulásommal sem tudják alátámasztani abszurd, és azt mondanám, diabolikus állításaikat.”

Kép forrása

A nyugati világ krízise
A szerző társa Nicolas Diat íróval közösen gondolkozva, párbeszédes formába öntve fejti ki gondolatait arról, hogy az egyház miként tud kilábalni súlyos válságából. A bíboros írásművében rendszeresen utal, idéz és hivatkozik a Szentírásban foglaltakra, illetve az egyházi hagyományra, a szentekre, az egyháztörténet fejezeteire. 
Az egyház válságán túl a kötetben kitér a nyugati világ krízisére, melyet kulturális és identitásválsággal okol.  A Szent István Kiadó többek között akként ajánlja Robert Sarah könyvét, hogy az az egyház válságának, az elit árulásának, az erkölcsi relativizmus, a határokat nem ismerő birodalomépítés, a fékeveszett kapitalizmus, az új ideológiák, a politikai kimerültség, az iszlám totalitárius megnyilvánulásai pontos, kritikus leírása is.
Robert Sarah kifejezetten vaskos könyve így egyfelől az átlagolvasó számára is gyorsan befogadható írás, másfelől némi avatottságot, hitéleti gyakorlatot igénylő mű.
Megosztás