Themisztoklész cselekedetei

MEGJELENT: 2015. június 22. | SZERZŐ: Aristo

Néhány rész erejéig visszatérünk, a filozófusok után, Hérodotoszhoz és görög-perzsa háborúkhoz, hogy elmeséljük néhány nagy görög hős cselekedeteit. Azokét, akik győzelemre vezették a helléneket a perzsa hadak áradata ellen és azokét is, akik szégyenszemre a perzsák oldalán harcoltak. Látni fogjuk majd, hogy – hősiesség ide, vagy oda – ők is igazi görögök voltak, ravaszak, hazugságra és félrevezetésre hajlamosak, és többnyire nagyon szerették a pénzt.

Xerxész hadai

Az első, akiről szót ejtünk Themisztoklész, e háború talán legnagyobb görög hőse, az Artemiszioni és Szalamiszi győző, akinek győzelmei lehetővé tették, hogy később, a szárazföldön, Plataia mellet is legyőzzék és megfutamítsák Xerxész hadait, végképp elhárítva a görög szabadságot fenyegető barbár vihart.
Xerxész hatalmas szárazföldi sereget és hajóhadat gyűjtött össze, átkelt a Hellészpontoszon és rátámadt a hellénekre. Miközben előrenyomult a szárazföldön, a flottája a szigetek között, a görög partok mentén követte és Artemiszionnál, Euboia sziget csúcsánál találkoztak az egyesített görög flottával, amely – Hérodotosz szerint – kétszázhetvenegy hajót számlált, míg a nagykirály hajóhada ennek a duplája volt. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy a perzsa flotta nagyobb részét is görög és föníciai hajók tették ki, akik, önként, vagy kényszerből, csatlakoztak a perzsákhoz.
A hellén hajóhad vezére a spártai Eurübiadész volt, az athéniak lemondtak a hajóhad vezetéséről az egység kedvért, de a vezér kiválasztásának nehézségeiről már meséltünk. Persze nem lettek volna athéniak, ha nincs egy kis csavar ebben a nagylelkűségben, mert mikor már legyőzték a perzsákat a plataiai csatatéren, Pauszaniasz dölyfös magatartására hivatkozva elvették a vezetést a lakedaimóniaktól. Ők már csak ilyenek voltak.

Bomba üzlet

A flották találkozásakor – mi tagadás – a görögök megijedtek a túlerőtől, vissza akartak vonulni és magára hagyták volna a görög szövetséghez tartozó euboiaiakat, akik elszenvedhették volna a perzsák dühét. Egyedül Themisztoklész akart megütközni a perzsákkal. Az eubiaiak könyörögtek a spártai vezérnek a maradásért, ám az hajthatatlannak tűnt, a többi vezér döntésére hivatkozva. Ekkor Themisztoklészhez fordultak, akinek pénzszeretete, úgy tűnik, közismert volt, mert egyszerűen, különösebb érvelés nélkül, pénzt ígértek neki a hajóhad maradásáért. Nem is keveset, harminc talantont, ami az akkori mértékegységeket figyelembe véve hatalmas összegnek számított, hét-nyolcszáz kiló ezüstnek felelt meg.
A hős Themisztoklész elfogadta a pénzt és okosan gazdálkodott vele. Először is felkereste a fővezért, Eurübiadészt és öt talantonnal megvesztegette, hogy a maradás mellet szavazzon. Természetesen úgy tett, mintha a pénzt a sajátjából, vagy az athéni hadikincstárból adta volna. Ezután, hasonlóképen járt el a távozás mellett kardoskodó korinthoszi vezérrel Adeimantosszal is, neki három talantont adott, szintúgy, mint a sajátjából. Bomba üzlet volt. A kapott pénzből összesen nyolc talantont adott ki, maradt huszonkettő és a tetejébe a háború dolgai is úgy alakultak, ahogyan ő szerette volna.

A sors fintora

A csata, amely három napig tartott a görög flotta győzelmével ért véget. Az istenek is a hellénekkel tartottak, a bekerítésükre küldött perzsa hajóhadat egy vihar elsüllyesztette és a maradékot a görögök végképpen szétverték. Hiszen a létszámon kívül minden a nekik kedvezett. A hatalmas perzsa flotta beszorult a szűk szorosokba a szigetek között és a veszélyes áramlatokkal, zátonyokkal tarkított vizek a helyismerettel és nagyobb hajózási tapasztalatokkal rendelkező rutinos görög kormányosoknak kedvezett. Beigazolódott Themisztoklész stratégiája, aki a kezdetektől a hajóhadban látta a perzsák legyőzésének kulcsát és lehetőségét. Elérte célját, hiszen hősként tekintettek rá ennek utána az athéniak és még meg is gazdagodott.
A sors fintora, hogy ez a nap egybeesett a hősies, ám elvesztett thermopülai csatával, ahol Leonidász és társai próbálták megállítani a perzsákat.
A perzsák pedig tanulhattak volna a gazdag és hatalmas Kroiszosz lüd királytól – a perzsák Ázsia birtoklását pontosan a lüd Kroiszosztól ragadták el – ő volt a legendás Krőzus, aki ugyanis szintén meg akarta támadni a görög szigeteket, miután meghódította a kis-ázsiai görög és föníciai városokat. Történt azonban, hogy a mütilénéi Pittakosz – vagy a priénéi Biasz, a derék történetíró bizonytalan ez ügyben – Szardiszba, Kroiszosz fővárosába látogatott. Halott a király terveiről és elhatározta, hogy lebeszéli róla, így aztán, mikor Kroiszosz megkérdezte tőle, hogy mi újság Hellászban, azt válaszolta: „Ó, király! A szigetlakók tízezer-számra vásárolják a lovat, mert az a szándékuk, hogy ellened és Szardisz ellen vonulnak.” Nagyon megörült ennek a király és felkiáltott: „Bárcsak azt sugalmaznák az istenek a szigetlakóknak, hogy lóháton vonuljanak a lüdek fiai ellen!” Az okos görög erre azt mondta: „Ó, király! Szemlátomást hő kívánságod, hogy a szigetlakókat szárazföldön, lovas ütközetben verd le, s ez az óhajod természetes is. De nem gondolod-e, hogy a szigetlakóknak meg az a legfőbb vágya – hiszen értesültek szándékodról, hogy ellenük hajókat építs –, hogy tengeren győzzék le a lüdeket, és így álljanak bosszút a szárazföldön lakó hellénekért, akiket te rabszolgáiddá tettél?” Kroiszosznak annak idején volt annyi esze, hogy belássa: görög vendégének bizony igaza van és letett a hadjáratról.


Címkefelhő
Megosztás

Egypercesek

Európa furcsa halála

Európa furcsa halála

A tömeges bevándorlás miatt egyre több ember érzi úgy, idegen saját hazájában

Jószolgálati mozgalommal a gyógyulásért

Fontos az orvos és beteg közötti, bizalomra és együttérzésre épülő viszony

Júdás elszabadul az űrben

Ki lehet, aki megpróbálja elszabotálni az emberiség ügyét

Heine és Berlioz levelei

Az ágyhoz kötöttségtől szenvedő Heine a „matrac-sír” („Matratzengruft”) nyelvi leleményt használja

Ismét itt az Irodalom éjszakája

A szerelem a középpontban

Feliratkozás a hírlevélre

Email