Összevesztek a felvidéki magyar írók

MEGJELENT: 2019. július 26., péntek | SZERZŐ: Rácz András

A szlovákiai Új szó számol be a felvidéki magyar írók között kirobbant csetepatéról. Távolról és kellő jóhiszeműséggel nézve nem egészen világos, miféle törésvonalak alakítják a konfliktust, de a hírportál tudósítása arról árulkodik, mintha a magyar kormány és a magyar ellenzék közötti lövészárokharcnak lenne folytatása a Szlovákiai Magyar Írók Társaságánál zajló küzdelem.

Kép forrása

Tíz távozó
Az ujszo.com összefoglalója szerint a közelmúltban többen is kiléptek a Szlovákiai Magyar Írók Társaságából (SZMÍT). A szervezetet elhagyó Benyovszky Krisztián irodalomtörténész, kritikus, Győry Attila író, Hizsnyai Ildikó műfordító, Juhász R. József képzőművész, performer, Mizser Attila író, költő, Németh Zoltán irodalomtörténész, költő, Sánta Szilárd irodalomtörténész, újságíró, Szászi Zoltán költő, újságíró, N. Tóth Anikó író, irodalomtörténész, Keserű József irodalomtörténész, kritikus szerint a szervezet elnöke túl nagy teret ad a magyar kormánynak, hogy az intézményen keresztül befolyásolhassa a szlovákiai magyar irodalmi életet. Nyilatkozatukban így foglalták össze döntésüket: „A SZMÍT az utóbbi időben olyan irányba fordult, amelyet nem tudunk és nem akarunk követni. Ezért bejelentjük kilépésünket a szervezetből, egyúttal kérjük nevünk és adataink törlését a szervezet honlapjáról.”

Kép forrása

Ellenzéki aggodalmak     
A döntés hátteréről a távozók egyike, Németh Zoltán úgy nyilatkozott, hogy a szervezet elnökének, Hodossy Gyulának a közelmúltban több olyan lépése is volt, mellyel nem tudnak egyetérteni. Például Elvállalta például a magyar kormány által finanszírozott Előretolt Helyőrség szlovákiai változatának főszerkesztői posztját. Kifogásolta továbbá, hogy Hodossy szándéknyilatkozatot írt alá a Petőfi Irodalmi Múzeummal (PIM), amelynek vezetője, Demeter Szilárd nyíltan Orbán Viktor politikáját támogatja. 
Nehezményezte, hogy a magyar kormány a hozzá közel álló személyeken keresztül rengeteg pénzt fordít az irodalomra, de ebből kihagyják azokat, akik nem értenek egyet a magyar kormányzat elképzeléseivel. Németh példaként azt a találkozót említette, amelyet a magyarországi Széphalmon szerveztek és amelyen Hodossyn, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatóján, Demeter Szilárdon kívül Orbán Viktor is jelen volt. A találkozóra nem hívták meg a Szépírók Társaságát, amely szerinte a legjelentősebb kortárs írókat tömöríti, de a magyar kormánytól függetlenül működik. 
„Nem tudom, hogy a magyarországi belpolitikai irodalmi központosításból miért vesszük ki a részünket?” – tette fel kérdést Németh, kifogásolva, hogy az elnök lépései nyomán megnyílik a tér a magyar kormány által előnyben részesített kultúrpolitika előtt arra, hogy ideológiai befolyást gyakoroljon a szlovákiai magyar irodalomra. Az ilyen befolyást megvalósító konkrét lépésként például az irodalmi pályázatokat elbíráló bizottságok összetételét említette. 

Kép forrása

Alaptalan félelmek
Az írószervezet vezetője, Hodossy Gyula mindezt másként látja. Visszautasította azt a felvetést, hogy engedjen a magyar kormány által előnyben részesített kultúrpolitika befolyásának, illetve úgy vélte, alaptalan a távozó írók azon félelme, hogy a magyar kormány által előnyben részesített kultúrpolitika ideológiai befolyást gyakorolhatna a szlovákiai magyar irodalomra.
Itt tegyük hozzá, azt az egyetlen tényezőt, ami az üggyel kapcsolatban Budapestről jobban látszik, mint Pozsonyból: a magyar kormánynak nincs olyan kultúrpolitikai törekvése, amely hátrányos lenne a kormányzati ideológiától eltérő felfogást valló alkotókra nézvést. A legtöbb, ami ezzel kapcsolatban felmerült, hogy a népben, nemzetben, konzervatív értékvilágban gondolkodó alkotók ugyanakkora teret kapjanak, mint az európai mainstream képviselői. Nagyjából efféle küldetést képvisel a Petőfi Irodalmi Múzeum is, amellyel a SZMÍT együttműködését kritizálták a kilépők. Hodossy szerint az együttműködés nemcsak ésszerű és szinte magától értetődő, de az együttműködési nyilatkozat aláírására is feljogosítja őt a Szlovákiai Magyar Írók Társaságának alapszabálya.
Az elnök azt is elmondta, hogy valóban felkérték az Előretolt Helyőrség főszerkesztőjének, de mint magánembert szólították meg, nem mint a SZMÍT vezetőjét. Tegyük hozzá a tényt: az Előretolt Helyőrség szlovákiai változatának lapja eddig nem jelent meg.
Hodossy ugyan visszautasította a felvetéseket, de érzékeltette, tiszteletben tartja a távozók döntését. Hozzátette, az írószervezetből most távozó személyeket is megszólítja majd a SZMÍT által közvetített ösztöndíj-lehetőségekkel.
Megosztás