Fogadj örökbe egy könyvet!

Valahányszor könyvekkel kapcsolatos örökbe fogadásról hallok, mindig az jut eszembe, hogy akad néhány ismerősöm, aki úgy gyarapítja házi könyvtárát, hogy kölcsönkér tőlem – meg, gondolom, másoktól is – pár kötetet és aztán jól örökbe fogadja őket… De, ha jól értem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetemi Könyvtárának kezdeményezését, itt nem erről van szó.
Alig valószínű, hogy a szombaton, Budapesten örökbe fogadható ritka és értékes dokumentumokat bárki is haza vihetné. Az „ősállományába” tartozó, tizenkét értékes kötet örökbefogadásával az intézmény nemzetközileg is jelentős gyűjteményének megőrzéséhez és restaurálásához járulnak hozzá a támogatók.


Tizenkét különleges könyv
Kiszl Péter, az Egyetemi Könyvtárért Alapítvány kuratóriumának elnöke a kezdeményezéssel kapcsolatban elmondta, hogy az Egyetemi Könyvtár épületében megrendezendő szombati eseményen elsősorban a dokumentumok restaurálásához keresnek támogatókat. Most tucatnyi köteteket szeretnének helyre hozni, olyan könyveket, amelyeket már a 16-17. században, azaz már 1635-öt megelőzően, a Pázmány Péter által alapított nagyszombati egyetem létezése előtt is birtokoltak az intézmény jogelődjei.
Ezeknek a könyveknek a kutatása és restaurálása az 1960-as években kezdődött meg, és jelenleg is sok kötet szorul sürgős felújításra. A régi könyvek helyrehozásának becsült költsége azonban drága mulatság, kötetenként öt és kétszázezer forint között mozog.
Persze, akinek nem tetszenek a 16-17. századi kötetek, választhat mást is. Kiszl Péter ugyanis biztosította az érdeklődőket, hogy nem csupán a már említett tizenkét értékes könyvnek az örökbefogadására van lehetőség, bárki dönthet úgy, hogy a könyvtár mintegy másfélmillió kötetre rúgó állományának bármely darabját örökbe fogadja, így segítve az intézmény működését.

Az elnök példája

Az örökbefogadók nevei felkerülnek az Egyetemi Könyvtár honlapján található támogatói listára, illetve minden támogató neve megjelenik az általa örökbefogadott dokumentum adatai mellett az intézmény integrált elektronikus katalógusában.
A könyvek örökbefogadását célul kitűző kezdeményezés egyébként egy évtizede indult el, annak idején Mádl Ferenc néhai köztársasági elnök is örökbefogadott egy értékes kötetet. Az elmúlt években azonban valahogy elcsendesült a program. Az Egyetemi Könyvtár most szeretné nagyobb lendülettel újraindítani az örökbe fogadást.
A kezdeményezés felélesztésére jó alkalom, hogy az elmúlt hónapokban felújítás alatt álló Egyetemi Könyvtár most a szélesebb közönség előtt is megnyithatja kapuit, lehetőséget biztosítva az 1876-ban emelt épület nevezettességeinek, és egyébként zárt szolgálati tereinek – így az igazgatói szobának, a raktárnak, valamint a restaurálás alatt álló díszteremnek – a bemutatására.
Az ingyenes esemény keretében az örökbe fogadható könyvekből tárlat nyílik, illetve a könyvtárban őrzött középkori és kora újkori természettudományos könyvritkaságokról is elhangzik egy ismeretterjesztő előadás. Emellett a látogatók bepillantást nyerhetnek a könyvrestaurálás rejtelmeibe is, valamint az Egyetemi Könyvtár épületét és történetét bemutató szervezett sétákon is részt vehetnek.

Százötvenezer különleges dokumentum
Akit tehát érdekelnek a csodálatos épület titkai, vagy szívén viseli a különleges gyűjtemény sorsát, az pár ezer forinttal a zsebében látogasson el szombaton az Egyetemi Könyvtárba. Hogy teljesebb legyen a kép, erősebb legyen a motiváció, fel kell még idéznünk Kálóczi Katalin, az Egyetemi Könyvtár megbízott főigazgatójának szavait, aki elmondta, hogy éves szinten nagyjából hárommillió forintot – jobbára pályázati forrást – tudnak állagmegőrzésre fordítani, emellett alkalmaznak egy főállású restaurátort is. Hangsúlyozta, hogy ez az összeg csupán töredéke annak, amelyre szükség lenne a könyvtárban őrzött mintegy százötvenezer különlegesen értékes dokumentum szakszerű állagvédelmének és restaurálásának biztosításához.
Már a megfelelő raktározási körülmények kialakítása is nagy segítséget jelentene ahhoz, hogy ne romoljon folyamatosan a dokumentumok állaga. Ehhez azonban új forrásokra van szükség, és ezért fontos az örökbefogadási program is.
Értsük jól: fontos az egyetemnek, fontos az országnak, és fontos minden könyvszerető embernek!