Nevelni is engedd!

MEGJELENT: 2017. november 22. | SZERZŐ: Sugár S. András

Önmagunk megismerése vezet oda, hogy egyáltalán hozzáláthassunk egy gyermek neveléséhez. Ez egy tanárember számára kötelező kívánalom (lenne), míg szülőként, vagyis a széles hétköznapi gyakorlat tekintetében csak vágyálom és óhaj lehet. Azoknak szól többek között e könyv, akik önmaguk megismerésének útján nem átallnak megismerkedni mások gondolataival, esetünkben azért, hogy jobb szülők, vagy akár jobb tanárok legyenek.  

Kép forrása

Szülő-megőrző
Képzeljék el, hogy a telefonjuk még mindig a régi kagylós és tárcsás változatú, és nem okostelefon fényképezőgéppel! Ugye elképzelhetetlennek tartják? Miközben az oktatás tekintetében, még drámaibb a helyzet: telefonjuk kurblis.
Erről is szól Salamon Eszter könyve, a Szülő-megőrző. A szerző, mint szülő, mint tanár, mint az Európai Szülők Egyesületének vezetője széleskörűen, járja körül leginkább az iskoláskort az érettségiig a gyereknevelés alapkérdéseit, sőt a téma középfokú és felsőfokú kérdéseit is.  
Fontos, vagy inkább életbevágó határokat szab egy korlátlannak tetsző világban. A gyakorlat próbáját kiálló módon a jogokat-kötelezettségeket szinkronizálja, és ezzel újraértelmezi –felállítja a gyerekneveléssel kapcsolatos határokat. Értve ez alatt a gyermek, a szülő és a tanár viszonyát. 

Kép forrása

Vegyük vissza
Teszi ezt egy olyan korban, amikor a szülők döntő része lemond arról, hogy a gyerekét nevelje. Rábízza ezt a terhesnek tűnő feladatot az államra, vagyis az óvodára, iskolára, hiszen ott, egyrészt sokkal több időt tölt a kölök, másrészt abban bízik, hogy szakavatott kezek eredményesebben babrálnak a gyerek körül. A terhes feladat elutasításának magyarázata talán az lehet, hogy a napi munka, pénzkeresés nagyobb részben felőrli a szülőket, a szakavatott kezek tekintetében, meg elfeledkeznek arról, hogy a nevelői-tanári pálya fokozottan kontraszelektált, helyesebben fogalmazva évtizedek óta az és a helyzet nem javult, hanem romlott. Salamon Eszter azt ajánlja, hogy ne mondjunk le szülői feladatunkról, vegyük vissza, azt, amit kiadtunk a kezünkből.

Kép forrása

Szülőt, gyereket, tanárt
Sok más mellett olyan témákkal foglalkozik, hogy Mennyit tanuljak a gyerekkel? Mit és hogyan tanuljon otthon? Menyi zsebpénzt adjak és azt milyen módon? Ott alhat-e a hétvégén a barátjánál, barátnőjénél?  Különórákra járjon, ha igen, milyenre? Kivel barátkozzon, kivel ne az osztálytársai közül? Hogyan értékeljük a gyerek értékelését, osztályzatait? Foglalkozik az osztálykirándulással, a menzával, a tanárok megajándékozásával, az osztálypénzzel, az intézményi tanáccsal (ez volt a szülői munkaközösség), a drogprevencióval, hogy csak néhányat említsünk a hétköznapi, de mégis izgalmas kérdések közül, melyek minden szülőt, gyereket, tanárt egyaránt érintenek.

Kép forrása

Gyereknyelven a gyerekjogokról
A könyv nagy erénye ezen túl, hogy egyedülálló módon, gyereknyelven tájékoztat a gyerekjogokról. (Közreadja az ENSZ gyerekjogi szervezetének, az UNICEF-nek erre vonatkozó téziseit.) Megismerteti az olvasóval továbbá a Szülői jogok és kötelezettségek európai chartáját is.
Salamon Eszter, mint témájának szakértője, rendszeresen publikál a 21. századi oktatás, szülőség, gyermekjogok témáiban, továbbá szülőket, tanárokat, iskolaigazgatókat képez Európa szerte. 
Könyvében olvasmányosan és hatásosan ír, de nem alkalmazza a bulvár módszereit. Győződjenek meg erről személyesen, a gyerekük, mag saját lelkiismeretük ér ennyit.  
Salamon Eszter: Szülő-megőrző (Könyv és Kávé Kiadó, 2017)


Megosztás