Rókának áll a világ

MEGJELENT: 2018. augusztus 13. | SZERZŐ: Ayhan Gökhan

Komoly nehézségek elé állítja a könyvpiac azt a szülőt, aki – érthető okokból – valamilyen igényes, a gyerek és a szülő elvárásainak egyaránt megfelelő mesekönyvet szeretne. Szinte havi gyakorisággal jelennek meg az olyan gyerekkönyvek, amelyeknek az esztétikai igény szerint soha nem lett volna szabad kiadót találniuk. Se szeri, se száma a nem az irodalom területéről érkező szerzők förmedvényeinek, akik egy jól kiszámított marketingfogás eredményeként hamar a siker és olvasói megbecsülés kapujában érezhetik magukat. Azért szép számmal akad kivétel, akad jó gyerekkönyvet író igazi és nem önjelölt író, szerencsére.

Róka, rege, róka

A verseivel hamar ismertté és elismertté vált Kiss Judit Ágnes író, költő, drámaíró legújabb, Babaróka ajándéka című mesekönyve főszereplőjéül egy rókát jelöl ki, akit tíz történten át kísérhetünk nyomon. Az egyszerűen Babarókának nevezett szereplő nagyon is emberi tulajdonságokkal rendelkezik: játékos, ragaszkodó, kíváncsi, sértődékeny. Az őt körülvevő világ labirintusaiban még tájékozatlanul mozgó Babaróka nem marad gyámolítás nélkül: amikor el kell válnia az anyukájától, egy tulipán, amikor a piacon elvész, egy nagy szárnyú uhu siet a segítségére. A mesékben a szülők hétköznapi szituációkat ismerhetnek fel, egy-egy jelenet még mintául is szolgálhat, milyen praktikák bevetése vezet eredményre, ha mondjuk – ilyen esetekkel viszonylag gyakran találkozhat a szülő – a gyerek durcás vagy nehezen ért meg valamit. 

Egyszerű és nagyszerű
A legkevésbé sem túlbonyolított, kisgyerekekhez igazított nyelvezet nem veti el a költői megoldásokat. Valódi, a dolgok ősi voltáig visszanyúló költészet rejlik az olyan, látszatra semmi különöset nem tartogató sorokban, mint: „Semmi nem mosolyog olyan szépen, mint egy tulipán.” Tényleg, mosolyog-e bármi is úgy e Földön, mint egy tulipán? „Nemsokára felhangzott kinn a kertben a futórózsák éneke.” Írja a szerző a világ legtermészetesebb módján. Az impresszionista Tóth Árpádra emlékeztető szinesztézia is felbukkan váratlanul: „… közben sárga-piros virághangon énekelt neki.” A Kölyökőrzőben tett látogatást bemutató történet rendkívül finoman, az erőltetettség legkisebb jele nélkül az elfogadást, a tőlünk különbözőek, legyenek azok állatok vagy tulipánok, tiszteletben tartását tűzte ki célul, míg A bölcs tölgy alatt című szöveg létfilozófiai mélységekbe merül alá, az igazság-hamisság kérdése kerül minden didaktikusságot mellőzően terítékre. Filozófia, költészet, humor – kell ennél több? Aligha. 

Mindenki mesekönyve

Kiss Judit Ágnes mesekönyve a gyerekek mellett a felnőttek érdeklődésére is számot tarthat, az a szülő, aki kifejezetten igényli, hogy a mese őt is szórakoztassa, nem dönt rosszul, ha ezt a könyvet veszi le a polcról. A Babaróka ajándéka rövidre szabott történetei, humora, a lebegősség érzetével megajándékozó szövegvilága méltán megkülönbözteti a fentebb kárhoztatott tucatmesekönyvektől.
A könyvet Egri Mónika mértéktartó, ugyanakkor egyszeriben egy másik világba repítő illusztrációi teszik emlékezetessé. 
Megosztás