Murokffy, a világ- és hazafi

MEGJELENT: 2018. augusztus 7. | SZERZŐ: Rácz András

Különleges könyvecskét volt alkalmam végigolvasni a nyári semmittevés elmúlt napjaiban. Fiatal írónk, Pataki Tamás remek elmeszüleményét kaptam vissza barátomtól, aki – amint meglátta asztalomon Murokffy Tódor Ede fel- és félvilági kalandjainak elbeszélését – menten magával ragadta, s csak napokkal később, fülig érő vigyor kíséretében szolgáltatta vissza. – A szerzőt nem megcsókolta a múzsa, hanem elcsábította – tette hozzá hevenyészett elemzésképpen. 
És tényleg… 


Kép forrása

Lírai és materiális öröm
Főszereplőnk legfőbb célja minél több, sőt valamennyi nő elcsábítása, s mellesleg – bizonyos fokig rejtélyes ok-okozati viszonyban az előbbivel – a haza felvirágoztatása. Hősünk így egyenes – bár kétségkívül frivol – örököse a negyvennyolcasoknak. Számára Petőfi álma, a szabadság-szerelem kettőse kevéssé lírai, inkább nagyon is materiális öröm. De emlékeztet a hatvannyolcas nemzedék szexuális forradalmáraira, akiknek köszönhetően a lányok nemcsak a gátlásaikat, de a bugyijukat és a melltartójukat is ledobták. Sőt a közelmúltból merítve felidézi a rendszerváltás ifjú nemzedékét, amelyik szívében együtt lángolt a nyolcvanas évek boldog hedonizmusa és a szocializmus felszámolásának bátor kalandja. Murokffy nagyjából azzal a lendülettel éli az életet, mint a hetvenes-, nyolcvanas években fiatalságát égető nemzedék. 
Ami némiképp különös, mert Pataki Tamás már egy másik korosztályhoz tartozik. Az 1991-ben Erdélyben született fiatal író történelem szakon végzett a Budapesten, s most a Magyar Idők című napilap kulturális rovatának szerkesztője. A Murokffyban vérré válik az abszint, és lóvá teszi az ördögöt című regénye a 25. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválra jelent meg, az Előretolt Helyőrség Íróakadémia gondozásában.

Kép forrása

Nyelvi lelemény

A kiadói ajánlás szerint a novellafüzér „Olyan, akár Szindbád, Kakuk Marci, Münchhausen báró vagy Garay obsitosa – csak éppenséggel más. Murokffy Tódor Ede igazi pikareszk hős, a monarchiabéli Magyarország kalandor-gyöngyszeme. Lánglelkű patrióta, nyughatatlan gondolkodó, és nincs az a hajadon, menyecske vagy szépasszony, aki tőle biztonságban érezhetné magát – de nem is akarja egyikük sem. Mindenekelőtt pedig: nagy mesélő, aki az igazság kidomborítása céljából nem átall néha a túlzás eszközeivel élni.”
A kötetnek kétségkívül erénye a kalandok sora, amelyeknek mindegyike valami irreális alaphelyzetből indul, s úgy zuhan át a szürrealitásba, hogy közben az olvasó nem kell, hogy azt érezze, megint belehúzták a mágikus realizmus sablonossá váló extremitásába. 
Extremitásnak ott van a nyelvi lelemény, amelynek lenyűgöző gazdagságát szórja az olvasók elé Pataki Tamás. Szerzőnk fáradhatatlan kreativitással ontja magából a különös szavak, még különösebb szókapcsolatok tömegét. Eldönteni is nehéz, hogy egy-egy jelző a fiatal író dicsőszentmártoni gyermekkorából származik, vagy a különös kifejezés kedvéért előásott valami százesztendős szinonímaszótárat, esetleg egyszerűen kitalált egy hangsort, aminek jelentését egyébként biztosan nem lehet félreérteni. 

Kép forrása

Hungarooptimizmus
Azt is írja a fülszöveg, hogy a kötetben „minden megvan, amit szeretni szoktunk: kaland kaland hátán, humor, érzelem, jóízű pajzánság és erotika.” Ám én azt hiszem, ennél több is van ebben a zamatos, fordulatos, szellemdús mesekölteményben. Mondjuk úgy, Pataki egy fejezetcímét kölcsön véve: Hungarooptimizmus! Könyvünk ugyanis üdítő módon szakít a huszadik századi irodalmi kánon (egy vonulatának) dolorosa-egzisztencializmusával, s annak helyére a lét örömeinek gazdagságát állítja. A gyönyör persze nem pusztán szerelmi beteljesülés ebben a történetben, de barátság, jókedvű virtus, huszáros helytállás, hazaszeretet, műveltség, pajkos szellemi kaland, egyszóval az életöröm teljessége. 
A szerelmi diadal hajszolása így Murokffy történetében talán nem is öncélú hedonizmus, sokkal inkább a nemi identitás, s azon keresztül mindenféle identitás – a közösségi összetartozás, a nemzeti elköteleződés, a birodalomi öntudat, a fehér, európai önazonosság – megtalálása, felvállalása, beteljesülése. Ha humorba, kalandba, asszonyölek hevébe csomagolva is, de mégis benne van e kis kötetben korunk ezernyi fontos kérdése. 
Idézzük ide még egyszer a kiadót, pontosabban ugyanis nehéz összefoglalni a könyvecske lényegét: „Lenyűgőző olvasmány, extravagáns írói indulás.”
Megosztás