Öndiagnosztikával a szabad nővé válásért

MEGJELENT: 2018. január 15. | SZERZŐ: Oxi

Steve Biddulph: Lányos szülők kézikönyve számos hasznos nevelési, családpszichológiai tanáccsal, módszerrel, esettanulmánnyal járul hozzá, hogy a modern kor lánygyermekeiből minél egészségesebb és szabadabb felnőttek legyenek. 

Kép forrása

A lányok és a világ
Valahol általánosságot sejtek az ausztrál doktor könyvéből, egy olyan, amúgy az egész társadalomra is vonatkoztatható életmód-irányzék gyűjteményt, mely a 21. század elején beállt világ(t)rendeknek akar megfelelni. Mondjuk, manapság az már önmagában felér egy állásfoglalással, hogy Biddulph kimondottan lányos szülőknek ír könyvet, miután – nem is olyan régen – megjelentette a Hogyan neveljük a fiúkat? című könyvét. Mostanában bizonyos bátorság kell ahhoz, amit szerzőnk mindjárt a kötetei elején megfogalmaz: bizony, a fiúk és a lányok mások. Neki is lát, hogy a nevelés szempontjából vizsgálja a nemek közti különbségeket.
Ugyanakkor Biddulph arra is rádöbbenhetett, hogy jelentős korszakváltás előtt állnak a 21. század eleji szülők, s főként azok, akik lánygyermekkel bírnak. Tény, hogy a lányok felnevelkedése – mint rész az egészben – modellezi a világ megváltozását. 

Kép forrása

Tíz tanítás
Az ausztrál pszichológus könyve tíz fejezetre, tíz nagyobb témára helyezi a hangsúlyt, melyekben megmutatható, hogy mi az, amire egy lánygyermek felnőtt koráig való nevelésénél figyelni kell. A bevezetőben sejtetett kétség pedig azért kellett, hogy ott legyen, mert a jó doktor kötete legtöbb fejezeténél a mai kor trendi liberális vezérgondolatai mentén látja igazoltnak gyermeknevelési tanácsait. Ezekkel persze szakmai módon nemigen lehet vitatkozni, de tény, hogy miként az egész társadalom is nagyjából két szellemi irányzat alapján osztódik szinte minden napi témában kétfelé, úgy –  ezek szerint – a (lány)gyermek nevelésben is a liberális és konzervatív nézőpontok, értékek mentén rajzolódnak ki azok a bizonyos vonalak. Ezt látom Biddulph tíz fejezetre osztott tanácsadói kötetében, amikor így határozza meg a lánygyermekek nevelési témáit: a születés és csecsemőkor szeretetteljes légkörének biztosítása, szabadnak és vadnak engedés, barátságok kialakítására való tanítás, apa (vagy apai alak) által való becsben tartás, minden lánynak legyen saját kedvtelése, hobbija, kedvenc időtöltése, egy erős és bölcs nő jelenléte, boldog szexualitás (!?), tanítás, hogy hogyan legyenek erősek, harcolni tanítani, hogy legyen szabad, a különböző közösségekben való aktív részvételre oktatás, szoktatás. 

Kép forrása

Interaktív lapok
A könyv szakmai erőssége, hogy egyfajta öndiagnosztikát is kínál, hiszen a szerző több interaktív teszttel egészítette ki tanulmányát, melyeket az olvasó könnyedén elvégezhet, s melyek segítségével gyorsan juthat hozzá pszichológiai eredményekhez. A könyvvel kapcsolatban adott interjúk egyikében Steve Buddulp így fogalmazott: „A könyv azokról a legfontosabb csatákról is szól, amelyekkel egy kislánynak, egy tinédzsernek, egy fiatal nőnek meg kell küzdenie, és tanácsok olvashatók arról, hogyan kezeljük ezeket. Így például arról, hogy miként kezeljük a tévé vagy az internet önértékelésre tett rossz hatását, vagy, hogy miként beszéljen nyíltan szülő és gyerek együtt a szexuális kérdésekről, illetve a testi önazonosság esetleges problémáiról.”Megosztás