Nagy Ibolya, Cs. (1946-)

Kiss Anna

3000242060 Kortárs költészetünknek az 1960-as, 1970-es évek fordulója óta megkerülhetetlen alakja és alkotója Kiss Anna (1939). Cs. Nagy Ibolya nem kevesebbre vállalkozott, mint hogy pontosan föltérképezze a költőnő sűrűn rétegezett, igen összetett munkásságát, egyszerűnek nem nevezhető versvilágát. Az életrajz időrendjében haladva elemzi lírájának forrásvidékét, élményköreit, motivikájának kialakulását. A költőnő József Attilával vallja, hogy minden emberben ott vannak az ősei által hagyott lelki lenyomatok, de azt is hozzáteszi, hogy minden élet egyben álom is. "Az élet, a teremtett világ, még a halál is – szakrális tény" – vallja. Nyilván innét is ered, hogy költészetének forrásvidékén ott találjuk a folklórt, a balladát, a mesét, az archaikus népi gondolkodást és a mítoszt. Cs. Nagy Ibolya aprólékos műgonddal elemzi az életrajz ama elemeit, amelyek egyidejűleg vagy késéssel, de hatással voltak Kiss Anna költészetének alakulására, motívumainak és versnyelvének formálódására. A "koraérett" kislány nyelvhasználatának lírában való továbbélésétől a hajdani természeti környezet emlékeinek motívumépítő hatásáig tüzetesen föltérképezi Kiss Anna lírájának jellegzetességeit, kiemelve és elemezve egy-egy korszakának legfontosabb verseit. Részletesen foglalkozik pályakezdésével és a debreceni Alföld folyóirat útnak indító szerepével, azután a Költők egymás közt (1969) című antológiában való föltűnésével – Apáti Miklós, Beney Zsuzsa, Bisztrai Ádám, Iszlai Zoltán, Kiss Benedek, Oravecz Imre, Pardi Anna, Petri György, Szepesi Attila és mások társaságában. A szerző sorra bemutatja Kiss Anna önálló köteteit, ezek tartalmi és poétikai jellegzetességeit, így a Fabábu (1971) allegorikus expresszivitását, későbbi verseinek népi szürrealizmusát, munkásságának abszurd felé mutató hajtásait, szemlélete kozmológiai vonásait, mitologikus látásmódjának kialakulását, önképe formálódását. Külön szól hosszúverseiről, dramatikus alkotásairól, el nem feledkezve mestereiről, azokról a költőkről, akik erős hatással voltak lírájára (pl. Sinka István, Nagy László, Juhász Ferenc). Külön fejezet szól Kiss Anna gyermekköltészetének meghatározó fontosságú darabjairól, művészetének eposzi vonásairól, archaikusságáról, hagyományvonásairól, intellektualitásáról, időkezeléséről. A szerző végezetül megállapítja, hogy Kiss Anna költészetében nem választható el a képzelt-álmodott és a valóságos világ képe, amely mítoszokba rejti magát, és csak jeleket bocsát az olvasó elé. Ahogyan Juhász Ferenc mondta: Kiss Anna költészete "a nembeli emberről szőtt eposz megteremtési kísérlete". Nagyobb irodalomtudományi gyűjteményekben fontos mű Cs. Nagy Ibolya monográfiája, amely irodalomjegyzékkel és képmelléklettel zárul. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
nyelv:  Magyar
Kiadás:  2014,  [Budapest],  MMA
ISBN:  978-615-5464-24-9
ÚK szám:  201508081
Tárgyszó:  író Magyarország 20-21. század életrajz
Egyéb:  Kiss Anna
Megosztás