Varga László

Metrikus fonológia és a ritmikai hangsúlyváltozás

Az ún. ritmikai hangsúlyváltozás jelenségét elsősorban az angol nyelv kapcsán figyelték meg, és írták le a szószerkezetbe ágyazott, elszigetelt ejtésben két akcentusú szavak (pl. thirteen) kapcsán. Az...

Szilágyi N. Sándor (1948-)

Elmélet és módszer a nyelvészetben

A könyv a nyelvészetben előforduló problémákat veszi sorra elméleti, módszertani megközelítésben. A bevezetést követően két fő részre tagolódik. Az első részben az elméleti kereteket adja meg az által...

A lexikográfia Magyarországon

A lexikográfia, a szótárírás tudománya az alkalmazott nyelvészet fontos diszciplínája. A magyar nyelvtudomány komoly hagyománnyal rendelkezik ezen a területen. A most megjelent kötet tanulmányok és ki...

Kertész Judit

Spanyol - magyar képes szótár

A könyv hasznos olvasmány azoknak a kezdőknek és haladóknak, akik a hagyományostól némileg eltérően próbálják bővíteni szókincsüket. A képes szótár tizenhat, a hétköznapi élethez kapcsolódó témakört d...