Bartos Huba (1966-) Hamar Imre (1967-)

Kínai - magyar szótár

3000220698 Az annak idején legelsőként kibocsátott, nagyközönség számára is hozzáférhető (középméretű) kínai-magyar szótár kb. 3800 írásjegy-címszót és mintegy 8000 összetett címszót tartalmaz. A címszavak kiválasztásánál a szerkesztők elsősorban a kínaiul tanuló magyar anyanyelvűek igényeire voltak tekintettel, de ügyeltek a hazákban letelepedő kínaiak szempontjaira is. Ilyenformán a válogatás döntő többsége a köznyelv, a köznapi nyelvhasználat alapszókincsét, illetve a pekingi dialektust tükrözi. A címszavak - a kínai nyelv sajátosságainak megfelelően - kétfélék. Az írásjegycímszavak elsődlegesen gyökmorfémák, amelyek a szövegkörnyezettől függően önálló szóként is használhatók, ám állandó szófajtani tulajdonságuk nincs, aktuális használatukban válik eldönthetővé lexikai kategóriájuk és mondattani szerepük. Ezért e címszavakban csak az egymással össze nem függő magyar jelentéseket sorolják föl arab számokkal tagoltan a szerzők. Az összetett címszavak nagyjából megfelelnek az európai nyelvek szófaj-fogalmának, így szótani és jelentéstani vonásaik meghatározhatók, a magyar nyelvészet fogalmaival megközelíthetők; ezek esetében római számok választják el a különböző magyar jelentéseket. Mindezek mellett a szótár bokros szerkezetű, azaz az írásjegy-címszavak a főcímszavak, alattuk sorakoznak azok az összetételek, melyeknek első tagja a főcímszó írásjegye. A címszavak sorrendjét a pinyin átírás ábécéje határozza meg; az azonos betűsorral jelölt elemek közötti belső sorrendet a tónusok (zenei hangsúlyok) hagyományos sorrendje szabja meg. A betűjelek a Kínai Népköztársaság hivatalos írásmódját tükrözik, szükség esetén az egyszerűsített jelet - mely Hongkongban és Tajvanon hivatalos - zárójelben adják meg. A kínai írásjel után latin betűs átírás is található. A szótár élén részletes használati útmutató, kiejtési bevezető és a fölhasznált irodalom jegyzéke tanulmányozható. - Nagy nyelvi gyűjtemények prézensz részlegeiben helyezhető el. "www.kello.hu © minden jog fenntartva"
nyelv:  Kínai
Kiadás:  2013,  Budapest,  ELTE Konfuciusz Int.
ISBN:  978-963-284-350-6
ÚK szám:  201511135
Tárgyszó:  kínai nyelv magyar nyelv kétnyelvű szótár
Egyéb:  Kínai - magyar szótár
Megosztás