Digitálisan is olvasható Rákosi levelezése

MEGJELENT: 2019. március 11. | SZERZŐ: László T. András

Digitális formában tette közzé az interneten a Rákosi Mátyás és felesége száműzetésbeli levelezését tartalmazó másolatgyűjteményt Budapest Főváros Levéltára. Az összesen valamivel több mint kétszázhatvan irat digitális másolatát Ungváry Krisztián történész ajánlotta fel a levéltárnak, amely a gyűjtemény feldolgozását és széles körben hozzáférhető tételét vállalta. 

Kép forrása

Iratok a szállodában
Az eredeti iratok kalandos úton kerültek Ungváry Krisztián birtokába. A történészt angol újságíró ismerőse kereste meg azzal, hogy egy barátja meg akar válni egy nagyobb történelmi iratanyagtól. Előre kiderült, hogy az anyag Rákosihoz kötődik, és tartalmazza a kommunista politikus diplomaútlevelét is. Az iratanyag megtekintésekor a történész számára egyértelmű volt, hogy nem hamisítványról van szó, ezért egyből megvásárolta a gyűjteményt.
Az eladó állítása szerint az iratokat tartalmazó kopott műbőrtáskát egy ciprusi szállodai szobában, egy ruhásszekrényében találta véletlenül – mondta a szerző, aki szerint igazából nem lehet biztosat tudni arról, hogy mennyi az igazság ebben a történetben, mindenesetre Rákosi feleségének volt egy korábbi házasságából származó, Marina nevű lánya, aki megörökölhette a gyűjteményt, és akiről úgy tudni, gyakran járt Cipruson üzletkötőként.
De hogy miért vitte magával az iratokat és miért hagyta végül a szállodában, arra nincs válasz. 

Kép forrása

Magyarországon kell meghalni
A gyűjtemény többsége Rákosi Mátyás és felesége 1956 nyarán kezdődő szovjetunióbeli száműzetése idejéből származik, ugyanakkor néhány korábbi irat is található az anyagban – mondta el Horváth J. András főlevéltáros.
A Rákosi-házaspár által írt levelek – ezeknek a fogalmazványai, másolatai maradtak fent – címzettjei között megtalálhatóak a szovjet és magyar kommunista vezetés prominens személyiségei, például Hruscsov, Brezsnyev, Kádár János és Fock Jenő is. A Rákosinak írt levelek között egyebek mellett a hivatalos szervek válaszai, valamint szintén emigrációba kényszerült magyar kommunista politikusok, például Gerő Ernő és Kovács István üzenetei szerepelnek.
Az iratanyag jelentős részét teszik ki azok a levélmásolatok, fogalmazványok, amelyekben Rákosi saját hazatérését próbálta kieszközölni – tette hozzá a főlevéltáros, aki szerint Rákosi saját magát hazafinak tartotta, úgy érezte, Magyarországon kell meghalnia.

Kép forrása

Izgalmas titkok
A levelek nyolcvanöt, kilencven százaléka izgalmas titkokat tár fel, s ezek tekintélyes részét még egyáltalán nem dolgozták fel a kutatók. Dacára annak, hogy Ungváry Krisztián Meruk Józseffel közösen írt könyvet a gyűjteményről. A kötet Rákosi Mátyás eltitkolt szolgálatai címmel tavaly ősszel jelent meg.
A kiadó szerint „…az izgalmas és olvasmányos könyv … egyedülálló bepillantást enged egy olyan ember mentalitásába és döntéseibe, akitől egy egész ország sorsa függött. A könyvből jobban megérthetjük továbbá azt a kommunista szubkultúrát is, ami számára magától értetődő közeg volt szinte egész felnőtt élete során, és ami oly sok időn át nyomta rá a bélyegét Magyarország történelmére.”
Most a könyv nélkül is böngészgethetjük a leveleket. A teljes, jelentős részben oroszul írott, rövid magyar tartalmi ismertetőkkel kiegészített történelmi iratanyag Budapest Főváros Levéltára internetes oldalán, az adatbázisok között érhető el.
Megosztás