Lázár Ervin a PIM-ben

MEGJELENT: 2018. szeptember 20. | SZERZŐ: Thurzó Gábor András

Lázár Ervin és felesége, Vathy Zsuzsa gyermekeinek jóvoltából újabb darabokkal gyarapodik a Petőfi Irodalmi Múzeum Lázár Ervin-gyűjteménye. A hagyaték átruházásáról szóló szerződést a napokban írták alá az örökösök és a múzeum igazgatója.

Kép forrása

Más aspektusból
Prőhle Gergely, a múzeum igazgatója, a megállapodás kapcsán elmondta, hogy a múzeumba olyan tárgyak, személyes emlékek és kéziratok kerülnek, amelyek bemutatják egy-egy alkotás keletkezése mögött meghúzódó emberi kapcsolatokat. Ezek egyúttal szólnak a művek elkészültekor az adott szerzőpárost vagy házaspárt érő hatásokról is. Ennek azért van ekkora jelentősége, mert Lázár Ervin és Vathy Zsuzsa egy olyan házaspár a magyar irodalom történetében, akik tényleg generációkon átívelve hatottak és hatnak az olvasókra. Egy ilyen fontos hagyatéknak mindenképpen közgyűjteményben van a helye és hálásak érte, hogy ezt az örökösök is így gondolták.
Ez az anyag azt a lehetőséget adja meg a jövő kiállításai számára, hogy egy egészen más aspektusból is ráláthassanak a magyar irodalomban fontos szerepet játszó alkotók életének személyesebb vonatkozásaira. 

Kép forrása

Játékos ajánlások
Lázár Ervin még életében, 1998-ban átadott a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattára számára egy jelentősebb dokumentum-együttest, amelyben magánlevelezésének, különböző szerkesztőségekkel, kiadókkal folytatott levélváltásainak egy része, meséinek, elbeszéléseinek, hangjátékainak kéziratai, naptárai voltak, valamint az a barátai levágott nyakkendővégeiből álló gyűjtemény is, amely egyfajta emlékkönyvként is működött. 
A PIM jó kapcsolatot ápolt özvegyével, a közelmúltban elhunyt Vathy Zsuzsa íróval is, akinek feltett szándéka volt, hogy a még általa őrzött kéziratok is a múzeumba kerüljenek. Közös könyvtáruk több ezer kötetet számlál, amelynek jelentős részét a barátok és pályatársak ajánlásokkal is ellátták. Az egyben maradt könyvtár segítségével feltárul a két alkotó teljes kapcsolatrendszere. A hagyatékban található Ágh István, Alföldy Jenő, Bella István, Kányádi Sándor vagy Janikovszky Éva által dedikált kötet, de lehet találkozni Vathy Zsuzsa pápai kötődésének darabjaival, valamint a Lázár Ervinnek szóló, különleges hangvételű, játékos ajánlások sokaságával is.

Kép forrása

Lázár Ervin, Vathy Zsuzsa
Nemcsak Lázár Ervin személyes dokumentumait, családi iratait, jegyzetfüzeteit, hanem Vathy Zsuzsa levelezését, műveinek kéziratait is megkapja a múzeum.
A könyvek és a kéziratos anyag mellett az írók személyes tárgyaiból, ruhadarabjaiból, családi fényképeiből is válogathatnak a múzeum dolgozói, valamint számos neves képzőművész, köztük Banga Ferenc, Keserü Ilona, Kő Pál, Réber László alkotásaiból, amelyek eddig lakásuk falait díszítették.
Az író az 1998-ban indult Digitális Irodalmi Akadémia alapító tagja volt és most a Petőfi Irodalmi Múzeum távlati célja, hogy az újonnan átvett anyagok is digitalizálva legyenek.
Megosztás