Kultúra és küldetés

MEGJELENT: 2018. március 13. | SZERZŐ: Rácz András

A közelmúltban beszámolt lapunk a Takaró Mihály által szerkesztett a Kárpát-medencei magyar irodalom 1920-tól az ezredfordulóig című nagyszabású kötet megszületéséről, amely kötet arra tesz kísérletet, hogy egységbe foglalva mutassa be a magyar irodalom történetét, egységben, azaz a politikai felosztás dacára is tagadva a Kárpát-medence megosztottságát. 
Most egy érdekes anyagra bukkantam, ami ismételten aláhúzza a kötet jelentőségét. 


Kép forrása

A nemzet kollektív kultúrtudata

Takaró Mihály professzor úrral készített riportfilmet a Néplélek című újság, amelyben az irodalomtudós egyebek mellett úgy fogalmaz: ma Magyarországon az oktatás a legproblematikusabb, hiszen aki ezt a területet a kezében tartja, az határozza meg a jövő társadalmának gondolkodását és látásmódját. „Ha kihagysz valakit az iskolai tananyagból, két generáció után senki nem tudja, ki volt, kitörlődik a nemzet kollektív kultúrtudatából. De ugyanígy fordítva, ha beviszel valamit a tananyagba, két generáció után mindenki azt gondolja magyar irodalomnak.” 

Tegyük hozzá: 2012-ben egyéni kezdeményezésére került be az új Nemzeti Alaptantervbe Herczeg Ferenc, Tormay Cécile, Szabó Dezső és Nyirő József. Most amellett érvelt, hogy a határon túli irodalomnak is meg kellene jelennie az oktatásban. 

Kép forrása

A felnövekvő generációk
Sok kritika éri manapság az oktatás ügyét – fogalmaz a professzor, de a legfőbb kérdés mégiscsak az, hogy milyen generációt kívánunk felnevelni: globalistát, kozmopolitát vagy olyan európait, aki közben magyar? Amennyiben az a célunk, hogy az elkövetkezendő generációk egyetemes magyarságban gondolkodjanak, akkor Kárpát-medencei magyar irodalmat kellene tanítanunk. Akkor nem fordulna elő – teszi hozzá –, hogy egy budapesti magyar gyerek nem érti, hogy hétszáz km-re miért beszélnek magyarul. 
Az európaisággal kapcsolatban pedig arra mutat rá a beszélgetés során, hogy az elsősorban kulturális elköteleződést jelent, értékválasztást. 

Kép forrása

Nemzet és vállalás
Ugyanúgy egyébként, ahogy a magyarság is „tudatos sors- és kultúravállalás”. Érdekes felsorolással illusztrálja állítását a professzor: Herczeg Ferenc, Petőfi Sándor, de akár Klebelsberg Kunó is vállalása útján, s nem származása okán lett magyar. „A magyar kultúra olyan erős, hogy ha valaki ebbe a mélytűzű kohóba beleesik, kiég belőle minden salak.” 
S, hogy miképpen lehet ezt az vállalást erősíteni, vagy, mondjuk úgy, magától értetődővé tenni, nos, arra is van válasza a tanár úrnak. Szerinte léteznek úgynevezett identitásképző tantárgyak, amilyen a magyar irodalom és nyelv, a történelem vagy az ének-zene, s ha ezeket megfelelően tanítanánk, pár évtized múlva nem lenne semmi gond a magyarságtudattal. Takaró Mihály szavai szerint: „Egy országot meg lehet szállni, föl lehet darabolni, de amíg nemzeti kultúrája él, addig elpusztíthatatlan.”
 

Megosztás

Egypercesek

Európa furcsa halála

Európa furcsa halála

A tömeges bevándorlás miatt egyre több ember érzi úgy, idegen saját hazájában

Jószolgálati mozgalommal a gyógyulásért

Fontos az orvos és beteg közötti, bizalomra és együttérzésre épülő viszony

Júdás elszabadul az űrben

Ki lehet, aki megpróbálja elszabotálni az emberiség ügyét

Heine és Berlioz levelei

Az ágyhoz kötöttségtől szenvedő Heine a „matrac-sír” („Matratzengruft”) nyelvi leleményt használja

Ismét itt az Irodalom éjszakája

A szerelem a középpontban

Feliratkozás a hírlevélre

Email