Isten, áldd meg a magyart!

MEGJELENT: 2015. január 22. | SZERZŐ: Rácz András

A kézirat tanúsága szerint Kölcsey Ferenc 1823. január 22-én tisztázta le a Hymnus, a magyar nép zivataros századaiból című költeményét, amely Erkel Ferenc zenéjével Magyarország Nemzeti Himnusza lett. E napot 1989 óta a magyar kultúra napjaként ünnepeljük.

Királyunk s a közhaza

Hogy szüksége van-e egy népnek himnuszra, az sokáig fel sem merült, igaz, egy-egy korszak népszerű dalait, vagy – emelkedett alkalmakkor – inkább zsoltárait széles körben énekelte a közösség, mégis jó néhány száz esztendőt letudtak Európa népei nemzeti himnuszok nélkül.

A változást a polgárosodás hozta, de hogy miféle néplélektani rejtélyek tették szükségessé a nemzeti himnuszok megszületését, arról senkinek nincs értelmes ötlete.
Az azonban tény, hogy miközben a forradalmi Franciaországban úton-útfélen zengte a nép a Marseillest, azonközben a nagy ellenfél, Anglia lakói a monarchia gyakran elhangzó dalával kérték az Urat: Isten óvd meg a királyt.
A legenda szerint Joseph Haydn angliai koncertkörútján tapasztalta meg, hogy milyen lelkesítő hatással van az angolokra a God Save the King, és hazatérve hasonló, a hazafias érzelmek felkeltésére alkalmas dallamot komponált Leopold Haschka Gott erhalte Franz den Kaiser kezdetű versére.  
Az új dallam hamar népszerű lett az udvarban, azután, hogy 1797. február 12-én, I. Ferenc császár születésnapján felcsendült. Kimondva- kimondatlanul Haydn és Haschka műve lett a Habsburg Birodalom himnusza, hivatalos eseményeken újra és újra felzengett.
Persze Magyarországon soha nem lett igazán népszerű…

Boldogasszony anyánk
Ámde volt a magyarságnak is számos kedvelt éneke, amelyet sokáig afféle himnuszként zengett a nép, és amely egy kicsit sem hasonlított a reformkorban egyre népszerűtlenebb birodalmi himnuszra.  
A katolikus magyarok nemzeti imaként a Boldogasszony anyánk című, valószínűleg a 18. század elején keletkezett egyházi népéneket és az Ah, hol vagy magyarok tündöklő csillaga kezdetű Szent István-éneket dalolták ünnepélyes alkalmakkor. A reformátusok körében inkább a 90. zsoltár, a Tebenned bíztunk eleitől fogva kezdetű egyházi ének volt népszerű.
Mindhárom ének máig gyakran hangzik föl, elsősorban persze a maguk helyén, az egyházi szertartások keretében. Mióta azonban elterjedt az tévhit, hogy a Boldogasszony anyánk tulajdonképpen a régi magyar himnusz, nos, azóta előszeretettel éneklik hagyományőrző, hagyománytisztelő közösségek is a szép, szomorú zsoltárt.

De, ha már régi magyar himnusz, akkor sokkal közelebb állt a nemzeti énekké, illetve nemzeti dallammá váláshoz a Rákóczi-induló. A kuruc szabadságharc idején keletkezett dal a reformkor végére nem pusztán a nemzeti eszme kifejezője, de a nemzeti ellenállás jelképe is lett. Hát persze, hogy tiltották a hatóságok. És, ha tiltották, naná, hogy minden komolyabb, és komolytalanabb összejövetelen el is danolta a nemzeti ellenzék. Az egyszerű dallamot két nagy romantikus zeneszerző, a francia Hector Berlioz és Liszt Ferenc is modernizálta. Zongorára illesztve és nagyzenekari műként a Rákóczi-induló népszerűsége mindent elsöprő népszerűségre tett szert. Hogy mégsem ez lett a magyar himnusz, az talán csak annak köszönhető, hogy a kortárs zenei csemegék között azért akadt még néhány igazi sláger, amelyek ideig-óráig hevíteni tudták a nemzeti lelkesedést.  


Isten, áldd meg a magyart
A verset, amely hosszú évtizedek után végül nemzeti himnuszunk lett, Kölcsey Ferenc 1823-ban, január 22-én tisztázta le.

Kölcsey a reformkor talán legjelentősebb költője, tanára és tudósa, a magyar irodalmi kritika egyik megteremtője, az irodalmi élet egyik legfontosabb szereplője volt. 1823-ban keletkezett műve 1829-ben, Kisfaludy Károly Aurorájában jelent meg először. Pár esztendővel később, 1832-ben, Kölcsey munkáinak első kötetében már a szerző által adott alcímmel – Hymnus, a magyar nép zivataros századaiból – látott napvilágot.

A vers sokáig csak, mint szöveg volt ismert, ám akkoriban lírát is lelkesen olvasott a romantikus közönség, így ez nem jelentett hátrányt. Viszont többször is felmerült az az igény, hogy a népszerű nemzeti költeményeket meg kellene zenésíteni. Így lett dallama egyebek mellett a Szózatnak is.  
Kölcsey himnuszának zenéje 1844-ben, a költő halála után hat évvel született meg.
A feladatra Bartay András, a pesti Nemzeti Színház igazgatója hirdetett pályázatot, amelyre tizenhárom pályamű érkezett. A húsz aranyforintos pályadíjat végül Erkel Ferencnek, a Nemzeti Színház karmesterének ítélte a zsűri.
Az új zenemű bemutatására 1844. július 2-án a Nemzeti Színházban került sor, hivatalos állami ünnepségen 1848. augusztus 20-án csendült fel először, majd a szabadságharc bukása után éppen olyan üldözötté vált, mint a Rákóczi-induló vagy a Kossuth-nóta.
Azt, hogy végül mégis a Kölcsey-Erkel mű lett a magyar nemzeti himnusz, soha senki nem döntötte el, nem mondta ki hivatalosan. Egyszerűen azzá vált.  

Illetve, akkor vált hivatalossá, amikor már régen nemzeti himnuszként énekelte a magyarság. Az országgyűlés csak a 1989. évi XXXI. törvény meghozatalával iktatta nemzeti jelképeink sorába.


Címkefelhő
Megosztás

Egypercesek

Európa furcsa halála

Európa furcsa halála

A tömeges bevándorlás miatt egyre több ember érzi úgy, idegen saját hazájában

Jószolgálati mozgalommal a gyógyulásért

Fontos az orvos és beteg közötti, bizalomra és együttérzésre épülő viszony

Júdás elszabadul az űrben

Ki lehet, aki megpróbálja elszabotálni az emberiség ügyét

Heine és Berlioz levelei

Az ágyhoz kötöttségtől szenvedő Heine a „matrac-sír” („Matratzengruft”) nyelvi leleményt használja

Ismét itt az Irodalom éjszakája

A szerelem a középpontban

Feliratkozás a hírlevélre

Email