A humor németül

MEGJELENT: 2018. május 25. | SZERZŐ: Rácz

Német szakos tanárokat, a németül tanulókat, a németeket, a német nyelv iránt érdeklődőket – meg nem is zárójelben tegyük hozzá, hogy a képregényrajongókat is – invitálta a Könyvtárellátó Nonprofit Kft a közelmúltban elkészült Deutsch mi Comic taneszköz-család két újabb kiadványának, a tankönyv és munkafüzet második kötetének bemutatójára. A könyvbemutatón egyúttal a gyerekeknek hirdetett képregénypályázat nyerteseit is jutalmazták. 

Kép forrása

Képregénynyelv
Részletes és aprólékos lelkesedéssel mutatta be szórakoztatva tanító nyelvtankönyvének új köteteit Szalay Kristóf és Bedő Éva a Könyvtárellátó Kódex Könyvesboltjában. A tavaly megjelent és a tankönyvlistáról is rendelhető első kötetről, illetve a hozzá tartozó feladatgyűjteményről valamint a most kiadott második kötetről és feladatgyűjteményről mindent megtudhattak az érdeklődők, sőt talán még többet is annál, mint ami ahhoz kell, hogy eldöntsék, akarják-e használni az új könyveket vagy nem. 
A kötet ötletgazdája, és alkotója, Szalay Kristóf elmondta, hogy gyermekkora óta rajong a képregényekért, s annak idején nyelvtanulásra is azért adta fejét, hogy el tudja olvasni az újonnan beszerzett képregényeket. Angolul, franciául, spanyolul, és persze németül kell tudnia annak, aki szeretne eligazodni a képregények kalandos világában. Neki a német lett a kedvence, s innen jött az ötlet, talán más gyerekek is kedvelik a rajzolt humort, talán mások is hajlandóak egy-egy poén kedvéért elsajátítani egy idegen nyelvet. 
Némettanárként sok éven át kísérletezett az elképzeléssel, s mára egy igazán kiforrott anyagot tudott összerakni, amiből a Könyvtárellátó segítségével lett akkreditált, tankönyv, a tankönyvlistára felkerült, kedvezménnyel rendelhető oktatási anyag. 

Kép forrása

Felkészültség, precizitás, körültekintés
Bedő Éva a némettanárok körében jól ismert név. Számos tankönyv szerzője, lektora, most azonban szinte magától, saját örömére vágott bele a Deutsch mit Comics mellett használható feladatgyűjtemény összeállításába. 
Mint kiderült a két szerző között generációkon átívelő családi barátság áll, s így ismerte meg Bedő Éva az új könyvet. 
Hozzá kell tenni azonban, hogy évtizedes tankönyvszerzői múltjából következően Bedő Éva a szakmai felkészültséget, precizitást, körültekintést hozott a közös projektbe. Tőle tudhattuk meg, hogy míg az első kötetpár a Közös Európai Referenciakeretben megállapított hat nyelvi kompetenciaszint közül az A2 szint elérését tűzte ki célul, addig a most kiadott második kötetpár a B2 szintig juttatja el a tanulókat. A teljessé vált taneszköz-csomag használatával a tantervben lefektetett beszédszándékok, témakörök, nyelvtani jelenségek és a hozzárendelt szókincs alapján a tanulók megszerezhetik a négy alapkészség – beszédértés, beszéd, szövegértés, írás – a tanterv és a KER előírt szintje eléréséhez szükséges kompetenciákat. 

Kép forrása

Második nyelvként
A taneszköz-csomag célcsoportja a középiskolás korosztály, s elsősorban olyan tanulóknak ajánlja a kiadó a képes, képregényes német tankönyveket, akik már tanultak idegen nyelvet, így tisztában vannak az indoeurópai nyelveknek a magyartól eltérő sajátosságaival. 
Az első kötetben a nyelvi szintből és a témakörökből adódóan elsősorban a beszéd párbeszédes formáját és a szövegértést gyakorolhatják a tanulók, a második kötetben – a növekvő nehézségi szint és az összetettebb témakörök miatt – kiemelt szerep juthat a monologikus beszéd- és az íráskészség fejlesztésének. 
Az első tapasztalatok alapján a most megjelent második kötetpárral párhuzamosan már hozzáférhető az első kötetpárhoz tartozó tanári kézikönyv, amely letölthető a Kello központi oldaláról. 
A könyvbemutatóhoz kapcsolódó, már februárban meghirdetett képregénypályázatra tizenegy iskolából közel negyven pályamunka érkezett. A pontozásban zsűritagként tizenöt jeles grafikus, a Deutsch mit Comics tankönyvek rajzolója vett részt.
A pályázat első helyezettje Grubits Lili a kópházai Nakovich Mihály Általános Iskolából, második helyezettje Szőke Szonja a budapesti Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium tanulója, a harmadik pedig Nagy Dóra a zsámbéki Zichy Miklós Általános Iskolából. 
A közönség soraiban többen is akadtak, akik úgy döntöttek, mindenképpen kipróbálják a tankönyvet. A német tanárok nyilván az iskolában, de volt, aki csak a maga örömére gondolta megvásárolni az új könyvet. 
Nos, abban biztosak lehetünk, hogy aki szereti a kissé abszurd humor, az nem fog csalódni.
Megosztás