Morál és irodalom

MEGJELENT: 2018. március 13. | SZERZŐ: Ayhan Gökhan

„Ezen a reggelen Fähmel első ízben volt vele udvariatlan, szinte goromba. Fél tizenkettő felé hívta fel a lányt, és már a hangja is baljóslatúan csengett; szokatlan volt ez a moduláció, és éppen mert szavai kifogástalanul udvariasak maradtak, még inkább ijesztette a hanglejtés: minden udvariasság egyetlen képletté zsugorodott ebben a hangban, mintha víz helyett H2O-t kínált volna neki.” (Doromby Károly fordítása) Heinrich Böll egyik leghíresebb könyvének, A biliárd fél tízkor című regénynek a kezdősorai ezek, s ha ez a történet véget is ér a magyar kiadásban a négyszáztizenkilencedik oldalon, most a Petőfi irodalmi Múzeumban nyílt tárlat gondoskodik a másik történet folytatásáról: Böll életútja egyes szakaszainak és munkássága három művének tükrében.

Kép forrása

Egy német író esetei Magyarországgal
Böll sok szálon kötődik Magyarországhoz, ezért is fontos, hogy megrendezésre kerülhetett a mostani tárlat. Nagy író szűk helyen is elfér, mi sem bizonyítja ezt jobban, mint a Heinrich Böll – Német író magyar tüzértiszti köpenyben című kamarakiállítás, ahol az igényes elrendezés nem valami hatalmas térben, több szoba igénybevételével történt. 
S hogy mit kínál a tavaly száz éve született írót a magyar közönséghez még közelebb hozó, május hatodikáig látogatható kiállítás? Naplók, levelek, kéziratok, fényképek, idézetek teszik élővé az életmű egyes állomásait. Három mű áll a kiállítás középpontjában: az Ádám, hol voltál? című, amelyben sepsiszentgyörgyi, debreceni és szentesi katonakórházakban töltött időszakáról számol be Böll, meglehetősen pozitívan, ennyiben is kapcsolódva Magyarországhoz és a magyar lakta vidékekhez. Háborúellenességével és a béke melletti örökös állásfoglalásával a sokakban ellenérzést kiváltó író körülbelül összes műve ugyanazon kérdések köré szerveződik, nem véletlenül szokták őt a háború utáni német irodalom lelkiismeretének is hívni.

Kép forrása

Támadhatatlan morális tartás
A másik két könyv az Egy bohóc nézetei és a Magyarországon cenzúrázva kiadott Csoportkép hölggyel. Előbbi a nyolcvanas években jelent meg magyarul. Itt érdemes megjegyeznünk, hogy a magyar titkosrendőrség azért figyelt fel Heinrich Böllre, mert honoráriumát az egyik illegálisan működő civil szervezetnek, a Szegényeket Támogató Alapnak szánta. Böll tisztában volt az 1956-os forradalom és szabadságharc jelentőségével, s jó kapcsolatot ápolt a rendszerváltást megelőző évtizedek magyar ellenzéki csoportjaival. Az Egy bohóc nézetei Böll nézőpontjáról, morális elköteleződéséről, a múlttal való állandó szembenézés érzékeny gesztusáról tesz tanúbizonyságot, eredeti és megkapó könyv, s a mai napig sok újdonságot kínál az olvasóknak. 

Kép forrása


Nem akármilyen dokumentumok
A Csoportkép hölggyel című regény iróniájában is páratlan, hogy csak egy finom hangolású idézettel szolgáljunk: „Az anyjának fogalma se volt róla, hogy mi bajt okoz azzal a kafkázással, nem tudta, hogy olyan ellentétes írókat, mint Kafka meg Brecht, nem lehet intenzíven olvastatni, mert a kettő együtt egyszerűen megemészthetetlen – és, mondja, minek kellett ezt még megtetézni Hölderlin szélsőséges pátoszával meg Trakl lenyűgözően dekadens lírájával?”
Böll magyarországi jelenlétének egy Görgey Gábor forgatta film állít emléket, ami szintén megtekinthető a kiállításon, valamint a könyvéről szóló rektori jelentés is érdekes dokumentuma a tárlatnak.
A Nobel-díjas Böll amellett, hogy rendkívüli író hírében állott, emberi magatartása is egy külön tárlat részét képezhetné, feddhetetlensége példaértékű, bátorságáról nem is beszélve.
Megosztás

Egypercesek

Európa furcsa halála

Európa furcsa halála

A tömeges bevándorlás miatt egyre több ember érzi úgy, idegen saját hazájában

Jószolgálati mozgalommal a gyógyulásért

Fontos az orvos és beteg közötti, bizalomra és együttérzésre épülő viszony

Júdás elszabadul az űrben

Ki lehet, aki megpróbálja elszabotálni az emberiség ügyét

Heine és Berlioz levelei

Az ágyhoz kötöttségtől szenvedő Heine a „matrac-sír” („Matratzengruft”) nyelvi leleményt használja

Ismét itt az Irodalom éjszakája

A szerelem a középpontban

Feliratkozás a hírlevélre

Email