A könyvesek és a csődbiztos

MEGJELENT: 2018. február 7. | SZERZŐ: Rácz András

Hónapok óta borzolja a könyves kedélyeket az Alexandra csődje, illetve az a – ma már egyértelműen bűnügynek nevezhető – eseménytörténet, amelynek eredményeképpen csaknem ötmilliárd forint elpárolgott a könyvkereskedelemből. 
A sokszor és sokféleképpen hivatkozási alappá lett rémtörténet legújabb fejleményéről, azaz a felszámolás alatt álló Könyvbazár Kft. károsultjainak értekezletéről a Könyvhét folyóirat közölt a minap részletes beszámolót. 

Kép forrása

Hitelezői értekezlet
Az előzményekről mi is, más orgánumok is részletesen beszámoltak, ez alkalommal arra hívta föl a figyelmet a tudósító, hogy „a Fővárosi Törvényszék a 8.Fpk.3.329/2016/22. számú végzésével elrendelte a Könyvbazár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felszámolását. A felszámolási eljárás közzététele a Cégközlönyben 2017. november 20. napján történt meg, amely nap a felszámolási eljárás kezdő időpontja.”
Ebből adódott a kijelölt felszámolóbiztosnak az a kötelezettsége, hogy hívja össze a kárvallottak megbeszélését, azaz „a hitelezői értekezletet”. S miután ezt megtette, február 2-án a Csepeli Munkásotthon nagytermében a hitelezők részvételével le is zajlott a Könyvbazár Kft. felszámolási eljárásának első nyilvános nagyeseménye.
A részvevők tudósítása szerint a „felszámolói beszámoló csaknem két órán keresztül tartott, ám  jelenlevők, a mindenkit leginkább érdeklő kérdésre nem kaptak választ: mekkora az esélye annak, hogy a hitelezők pénzükhöz jussanak, és ki a felelős a kialakult helyzetért.”

Kép forrása

Igények és pótigények
Persze azért van néhány olyan fejlemény, amit a könyvpiaci szereplőknek érdemes tudniuk: „A felszámolóbiztos elmondta, hogy százhetvennégy hitelező hatszázhetvennégy millió Ft összegű igénye vált hivatalossá a tájékoztató időpontjára.” Persze vannak még nyitott tételek, amelyek a végösszeget nyilván feljebb tornászhatják. Ugyancsak fontos, hogy – noha az első hitelezői igénybenyújtás határideje már lejárt – pótigénylést még mindig benyújthatnak azok a károsultak, akik ezt eddig még nem tették meg.
A felszámolóbiztos, kihasználva a jelenlévő könyvesek és tudósítók sokaságát, megemlítette, hogy a felszámolás során „nagyon komoly gondot okoz, hogy a raktárban még több mint kétszáz raklapnyi elszállításra váró könyv található, amelyeket tulajdonosaik, a kiadók nem sietnek elszállíttatni.” Hozzá tette, hogy „a kiürítés végső határideje után az otthagyott könyveket értékesítik, és a bevétel a hitelezők kielégítésére szolgáló alapot fogja növelni.” Szóval, aki szeretné visszakapni beszállított könyveit, intézkedjen!

Kép forrása

Nyomozás és esély

Reményeket felvillantó, izgalmas körülmény, hogy a Könyvbazár Kft. felszámolásával párhuzamosan folyik a Rainbow Kft. felszámolása is. Emlékeztetőül: a Rainbow Kft. működtette az Alexandra bolthálózatát és értékesítette a Könyvbazártól, mint nagykereskedéstől átvett könyveket. A Rainbow Kft. azonban nem fizette ki a Könyvbazárnak az értékesítés után járó részt, ettől ment csődbe a kiadókkal kapcsolatban álló Könyvbazár nagykereskedés. A Könyvbazár felszámolója persze benyújtotta hitelezői igényét a Rainbow Kft. felszámolójának, több mint ötmilliárd Ft összegben. 
A hatalmas sumáról úgy nyilatkozott, hogy „ha ehhez a Könyvbazár felszámolójaként hozzájutna, az fölösen elegendő volna a teljes hitelező követelés kielégítésére”.
Hogy meglesz-e a pénz, vagy annak legalább csekély része, azt ma még nem lehet tudni, de igazságérzetünknek sokat használna, ha a bűnösöket felelősségre vonnák. A felszámolóbiztos szerint az ügynek ez a szála is halad a maga útján. Úgy fogalmazott, hogy „már nincs kit, mit, miért feljelenteni, mert aki, ami feljelenthető volt, az már rég fel lett jelentve, és több állami intézmény folytat nyomozást, vizsgálatot az összes ügyben”. Személyes véleménye az, hogy az eredményes nyomozás esélyt jelent a károsultak kielégítéséhez szükséges pénz „visszaszerzéséhez”.
Talán igaza lesz. 
Megosztás