A miniszter közbelép

MEGJELENT: 2017. november 9. | SZERZŐ: Gergely András

John Glen brit kulturális miniszter megtiltotta Ben Jonson reneszánsz drámaíró gyűjteményes kötete egyik különleges, jegyzetekkel ellátott példányának külföldre vitelét, hogy így az országban tartsa a ritkaságnak számító könyvet.

Kép forrása

Egyedülálló kötet
A kötet érdekessége az, hogy színpadi instrukciókat, kellékekről szóló információkat, szövegjavításokat tartalmaz. E tekintetben a most Angliában tartott kötet egyedülálló. A különösen ritka kötet az egyetlen ismert dokumentum, amely megmutatja, hogyan készítettek elő egy Ben Jonson-darabot az előadására. „A fennmaradt anyagok között különleges példány a kötet jellege és a jegyzetek nagy száma miatt” – közölte a kulturális minisztérium szóvivője.
A tizenhetedik századi színjátszás részleteibe avat be a kötet, megmutatva azt, hogy mekkora szabadsággal, illetve kötöttséggel használták a kor rendezői a szerzőktől kapott szövegeket.  

Kép forrása

Szerkesztett kötetek
Benjamin Jonson (1572-1637) Shakespeare kortársaként ma már kevéssé ismert szertő, ám az irodalomtörténet az angol reneszánsz legjelentősebb írói között tartja számon. Különleges jelentőségét az adja, hogy 1616-ban díszes fólió méretben jelentette meg addig írt műveit, a drámák szövegét gondosan megszerkesztette, s mindegyik drámához előszót írt. Ezzel az újításával a színdarabot az irodalom rangjára emelte, az egyes drámákhoz írt bevezetői pedig irodalomelméleti fejtegetéseket is tartalmaztak, ezzel Sidney traktátusa után Jonson tekinthető a korai angol irodalomelmélet második alkotójának. (Sir Philip Sidney A költészet védelme címen közölte a költészetet dicsőítő, minden más tudomány fölé helyező poétikai traktátusát, amelyben a valóságot megszépítő és tökéletesebben bemutató fikciót, illetve a   gyönyörködtetést minden más szellemi tevékenységnél különbnek tekinti.) Jonson gondolatai természetesen nem ennyire kiforrottak, de irodalomelméleti elképzelései azért jól tapinthatóak a drámákhoz írt előszavakban. 

Kép forrása

Talán otthon marad
Most azonban az a veszély fenyegeti a reneszánsz drámaíró magyarázatokkal kísért írásainak Workes című gyűjteményét, hogy Nagy-Britannián kívülre kerül. A kötetet ugyanis eddigi tulajdonosa eladásra kínálta, s ha nem találnak hazai vevőt a negyvennyolcezer fontot (csaknem tizenhétmillió forintot) érő könyvre, akkor akár külföldre is kerülhet a kötet. A brit kulturális miniszter közbelépése ezt a lehetőséget akadályozza meg. 
John Glen az üggyel kapcsolatban úgy nyilatkozott, reméli, hogy a kötet végül is Nagy-Britanniában marad, hogy segítse az angol színháztörténet tanulmányozását és több információval szolgáljon Jonson műveinek előadásairól.Megosztás