Írók, tudósok, könyvtárosok a díjazottak között

MEGJELENT: 2017. augusztus 21. | SZERZŐ: Gábor Bálint

Megmaradásunk és gyarapodásunk a 21. században is csak a Szent István által ezer évvel ezelőtt lefektetett alapokra épülhet. Ez a magyarok személyes és közösségi szövetségkötése a keresztény hittel és kultúrával – fogalmazott Balog Zoltán emberi erőforrás miniszter, aki pénteken a Pesti Vigadóban állami kitüntetéseket és szakmai díjakat adott át augusztus 20. alkalmából. 

Magyar Érdemrend 

A tárcavezető Magyar Érdemrend Középkereszt, Magyar Érdemrend Tisztikereszt, Magyar Érdemrend Lovagkereszt, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt, Magyar Bronz Érdemkereszt állami kitüntetéseket, valamint Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkárral közösen Móra Ferenc-, Pauler Gyula- és Szinnyei József-díjakat adott át.
Áder János, Magyarország Köztársasági Elnökének megbízásából az emberi erőforrások minisztere, példamutató, áldozatos tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt a csillaggal polgári tagozat kitüntetést adott át: Barsiné Pataky Etelka, a Magyar Mérnöki Kamara alapító tagjának, volt elnökének részére.
Kimagasló szakmai munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át: Czakó Gábor Kossuth-díjas és József Attila-díjas író, nyelvrégész, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Demény Pál György demográfus és közgazdász, a Magyar Tudományos Akadémia külső tagja, a New York-i Population Council volt tudományos főmunkatársa, a Population and Development Review alapítója és volt főszerkesztője, Dr. Édes István, az orvostudomány doktora, a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kardiológiai és Szívsebészeti Klinika igazgatója, egyetemi tanár, Dr. Katona István, az Egri Főegyházmegye nyugalmazott segédpüspöke, a Szent Fausztina Isteni Irgalmasságért Alapítvány volt elnöke, Dr. Kóczy T. László, a műszaki tudomány doktora, a győri Széchenyi István Egyetem Gépészmérnöki, Informatikai és Villamosmérnöki Kar Informatika Tanszékének professzora, Dr. Márfi Gyula, a Veszprémi Főegyházmegye érseke, Dr. Rubovszky ANDRÁS jogász, a Széchenyi Társaság főtitkára, Sólyom Jenő Széchenyi-díjas és állami díjas fizikus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának professor emeritusa, Dr. Szabó István, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Pécsi Tudományegyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika professor emeritusa, Dr. Vladár Gábor, a Pápai Református Teológiai Akadémia volt rektora, egyetemi tanár.

Magyar Érdemrend Tisztikereszt

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend Tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Dr. Bánki Horváth Béla szenior úszó, Dr. Barna Mária, a Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszékének nyugalmazott tanszékvezető főiskolai tanára, professor emerita, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság alelnöke, Dr. Biró György, az orvostudomány doktora, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem Közegészségtani Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára, a Magyar Táplálkozástudományi Társaság örökös tiszteletbeli elnöke, Dr. Duffek Mihály zongoraművész-tanár, a Debreceni Egyetem Zeneművészeti Karának tanszékvezető egyetemi tanára, megbízott dékán, Dr. Facskó Andrea, a Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanára, az egyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központjának elnöke, Fokanov Anatolij operaénekes, érdemes és kiváló művész, Dr. Jobbágyi Gábor, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar Magánjogi és Kereskedelmi Tanszékének professor emeritusa, Dr. Kállay Emil piarista szerzetes, volt tartományfőnök, nyugalmazott főiskolai tanár, Dr. Koller Ákos, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Testnevelési Egyetem Természettudományi Intézetének professzora, az egyetem Tudományos Tanácsának elnöke, Dr. Kontra Miklós, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Tanszékének egyetemi tanára, Dr. honoris causa Nagy Kálmán orvos, címzetes egyetemi tanár, a Temesvári Egyetem díszdoktora, a Miskolci Gyermekegészségügyi Központ és Hematológiai és Transzplantációs Osztály volt vezetője, a Haynal Imre Egészségtudományi Egyetem II. sz. Gyermekgyógyászati Tanszékének volt vezetője, Dr. Schmidt Péter, a Semmelweis Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Családorvosi Intézetének egyetemi oktatója, a Soproni Egyetem egyetemi magántanára, a győri Gyermek-háziorvosi Rendelő gyermekgyógyász főorvosa, Győr város volt társadalmi megbízatású alpolgármestere,Staar Gyula, a Természet Világa tudományos ismeretterjesztő folyóirat nyugalmazott főszerkesztője, Dr. Szabados László, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont Konkoly Thege Miklós Csillagászati Intézetének kutató professor emeritusa.

Magyar Érdemrend Lovagkereszt

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át: Ajtós József László címzetes prépost, esperes, Paloznak, Felsőörs plébánosa, a Veszprémi Főegyházmegye papja, Almási-Tóth András rendező, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Ének Tanszékének egyetemi docense, az Opera Program vezetője, Bálintné Füleky Jolán, az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság Nyugdíjfolyósító Igazgatóságának szaktanácsadója, Becker György László, az ERFO Közhasznú Nonprofit Kft., a Kézmű Közhasznú Nonprofit Kft. és a FŐKEFE Közhasznú Nonprofit Kft. vezérigazgatója, Benedek István Gábor író, újságíró, a Remény folyóirat főszerkesztője, Berczelly István Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érdemes és kiváló művész, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, Beregszászi Olga színművész, zeneszerző, előadóművész, Berkesi Gábor, a Budapest-Pozsonyi úti Református Egyházközség lelkipásztora, a budapesti Baár-Madas Református Gimnázium, Általános Iskola és Kollégium iskolalelkésze, Csere István, a Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola igazgatója, Csernák István nyugalmazott lelkész, a Magyarországi Metodista Egyház korábbi szuperintendense, Csima László, a Balatonfüred Kézilabda Sportjáért Közhasznú Egyesület Alapítvány elnöke, a Balatonfüredi KSE volt elnöke, Dávid Gábor István, a Stony Brook University kutatóprofesszora, a Debreceni Egyetem vendégprofesszora, a Magyar Tudományos Akadémia Wigner Fizikai Kutatóközpont külső munkatársa, Dékány Árpád Sixtus, a Zirci Ciszterci Apátság kiérdemesült főapátja, Dobszay Márton Benedek, a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány tartományfőnöke, Dorozsmai Péter előadóművész, a Korál együttes dobosa, a Tom-Tom Stúdió vezetője, a Tom-Tom Kiadó ügyvezető igazgatója, Fekete Tibor előadóművész, a Korál együttes és a Budapesti Operettszínház basszusgitárosa, Fischer László Tamás előadóművész, a Korál együttes szólógitárosa, Egerszegi Edit, a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Művészeti Társaság ügyvezető titkára, Kaposvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási, Kulturális és Sport Igazgatóságának volt vezető főtanácsosa, kulturális főmunkatársa, Ember Csaba, a balassagyarmati Rózsavölgyi Márk Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, a Balassagyarmati Dalegylet elnök-karnagya, Dr. Enghy Sándor református lelkipásztor, a Sárospataki Református Teológiai Akadémia egyetemi tanára, Dr. Farkas Elek onkológus főorvos, belgyógyász, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház Hospice Ápolási Osztályának nyugalmazott vezetője, Dr. Gaál Sándor, a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Teológiai Intézet Missziói és Felekezettudományi Tanszékének egyetemi docense, a Tiszántúli Református Egyházkerület Nyírségi Egyházmegyéjének esperese, Hartmann Józsefné Nagy Rózsa Klára egykori Gulag-fogoly, Dr. Horváth H. Attila, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense, Jávor Zoltán Árpád, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ nyugalmazott főiskolai tanára, Dr. Kálmán Peregrin ferences szerzetes és plébános, a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely volt igazgatója, Kántor Pál, a hamiltoni Kálvin János Magyar Református Egyház lelkésze, költő, Keresztes Ildikó előadóművész, Koltay Gergely zenész, zeneszerző, a Kormorán együttes alapító tagja, Kósa Géza, a Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Kutatóközpont osztályvezetője, a Nemzeti Botanikus Kert vezetője, Dr. Kucsera Tamás Gergely, a Magyar Művészeti Akadémia főtitkára, Lantosné Ducza Anikó olimpiai és világbajnoki bronzérmes tornász, Dr. Márkus Éva, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Kar dékánhelyettese, egyetemi docens, Dr. Nagy Ferenc, a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézetének egyetemi tanára, Nagy György, a Magyar Sportlövők Szövetségének elnöke, Nagyné Pintér Jolán, a GULÁG-okban Elpusztultak Emlékének Megörökítésére Alapítvány elnöke, Dr. Nyáry István, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak Idegsebészeti Osztályának osztályvezető-helyettese, szakmai tanácsadója, a Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar Idegsebészeti Tanszékének professzor emeritusa, Dr. Pák Gábor belgyógyász, gasztroenterológus, nefrológus, az esztergomi Vaszary Kolos Kórház volt orvosigazgatója, nyugalmazott osztályvezető főorvosa, Pálinkás Miklósné Dr., a Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézetének volt gazdasági igazgatója, Dr. Perger Éva Ildikó, a Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézetének tudományos főmunkatársa, Pozsgai Zsolt drámaíró, színházi és filmrendező, forgatókönyvíró, a Pátria Kiadó alapítója és vezetője, Rácz Árpád, a Rubicon Történelmi Magazin főszerkesztője, Radnai Jenő, a Magyar Katolikus Családegyesület alelnöke, Dr. Sátori Gabriella, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának nyugalmazott tudományos tanácsadója, Dr. Stella Leontin kanonok, címzetes prépost, főesperes, a Máriabesnyői Nagyboldogasszony Bazilika plébánosa, a Mater Salvatoris Lelkigyakorlatos Ház igazgatója, a Váci Egyházmegye papja, Dr. Sütő Zoltán, a Kaposvári Egyetem Agrár- és Környezettudományi Kar Állattudományi Intézet Állattenyésztés-technológia és Menedzsment Tanszékének egyetemi tanára, Szalma László, a Magyar Atlétikai Szövetség alelnöke, a Testnevelési Egyetem Sportági Intézet Atlétika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, Dr. Szentannai Pál, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens, Dr. Szentváry-Lukács János Alfréd, a Magyar Cserkészszövetség volt ügyvezető elnöke és főtitkára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem nyugalmazott egyetemi adjunktusa, Török Ádám előadóművész, dal- és szövegíró, producer, a Mini zenekar vezetője, Dr. Ujváry Gábor történész-levéltáros, a Veritas Történetkutató Intézet tudományos főmunkatársa, intézet- és kutatócsoport-vezetője, Wettstein János, a Magyar Máltai Lovagok Szövetségének kancellárja.

Arany, Ezüst és Bronz Érdemkereszt
Kimagasló tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Dr. Babus Antal, a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtár és Információs Központ Kézirattár és Régi Könyvek Gyűjteményének osztályvezetője, Báder Miklósné, a Hevesi Népművészeti és Háziipari Szövetkezet elnöke, Dr. Bajtay András Tibor, Győr-Moson-Sopron megye nyugalmazott tiszti főorvosa, Bátor Tamás operaénekes, a Művészetek Palotája koprodukciós programigazgatója, a Miskolci Nemzetközi Operafesztivál volt igazgatója, Berecz István, a Fonó Budai Zeneház népzenei művészeti vezetője, táncos, Bogányi Tibor gordonkaművész, a Pannon Filharmonikusok vezető karmestere, Dr. Csapi Géza, Kecel város nyugalmazott gyógyszerésze, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Bács-Kiskun Megyei Szervezete Etikai Bizottságának tagja, Dergán Ádám, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága Hivatalának főigazgatója, Farkasné Egyed Zsuzsanna, a budapesti Patrona Hungariae Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Alapfokú Művészeti Iskola óvodavezetője, a Köznevelési Kerekasztal Vezetői Munkacsoportjának tagja, Gárdián Gábor gordonkaművész, mestertanár, a Gárdián Gordonkaiskola sorozat szerzője, a szegedi Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola tanára, Góbi Rita, a Góbi Rita Társulat táncművésze, koreográfusa, a budapesti Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium Táncművészeti tagozatának tanára, Hajagos Csaba, a Kecskeméti Katona József Múzeum Történeti–Néprajzi Osztályának történész-muzeológusa, a Nemzeti Emlékezet Bizottsága és a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet Vidéktörténeti Témacsoportjának megbízott tudományos kutatója, Hámori Máté karmester, az Óbudai Danubia Zenekar művészeti vezetője, Hérics Nándor grafikusművész, Horváth Zoltán András, a Kaposvári Szakképzési Centrum Eötvös Loránd Műszaki Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma nyugalmazott igazgatója, a Kaposvári Térségi Integrált Szakképző Központ Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft. volt igazgatója, Joanovicsné Kerekes Mária, a Budapesti Gazdasági Szakképzési Centrum Belvárosi Gazdasági Szakgimnáziumának igazgatója, Dr. Kerekesné Pytel Anna, a kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola nyugalmazott zenepedagógusa, karnagya, művészeti vezetője, Kisari Magdolna nyugalmazott pedagógus, Korintus Mihályné Dr. pszichológus, a Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet volt kutatási igazgatója, volt főigazgató-helyettese, Koszorús Oszkár helytörténész, könyvtáros, Dr. Kovács Emőke történész, a “GULAG-GUPVI Emlékév” szakmai vezetője, az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő szakmai programvezetője, Dr. Kovács Kálmán, a Baktalórántházai Református Egyházközség lelkipásztora, Körösi Mihály helytörténész, a mezőberényi Orlai Petrics Soma Általános Iskola volt igazgatója, nyugalmazott magyar-történelem szakos tanára, Dr. Krasznai István, a hatvani Albert Schweitzer Kórház-Rendelőintézet Traumatológiai Osztályának volt osztályvezető főorvosa, Dr. Luchmann Zsuzsanna, a Kiskunfélegyházi Dózsa György Általános Iskola tanára, Makányné Óvári Éva, a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola igazgatója, Mányoki Attila hosszútávúszó, Matkovits-Kretz Eleonóra, a Magyarországi Németek Pécs-Baranyai Nemzetiségi Köre elnöke, Mészárosné Patrik Edit, a füzérkomlósi Körzeti Alapszolgáltatási Központ védőnője, Füzérkomlós alpolgármestere, Mirtse Réka Ilona táncművész, a Budapesti Operettszínház koreográfus asszisztense, Molnár D. Erzsébet történész, a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola Történelem és Társadalomtudományi Tanszékének főiskolai docense, Dr. Murádin János Kristóf történész, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Nemzetközi Kapcsolatok és Európai Tanulmányok Szak egyetemi adjunktusa, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Kolozsvári Karának kari kancellárja, Nagy Gábor, a budapesti Karácsony Sándor Rózsatéri Református Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Nagy Zsolt népzenész, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem Népzene Tanszékének és a Budafok-Tétényi Nádasdy Kálmán Alapfokú Művészeti Iskola és Általános Iskola Népzenei tanszakának brácsatanára, a Dűvő Népzenei Együttes tagja, Dr. Oláh András Imre, a Pécsi Tudományegyetem Egészségtudományi Kar általános és stratégiai dékánhelyettese, az Ápolástudományi, Alapozó Egészségtudományi és Védőnői Intézet igazgatója, egyetemi docens, a Magyar Ápolástudományi Társaság elnöke, Dr. Páy Anikó, az Magyar Tudományos Akadémia Szegedi Biológiai Kutatóközpont Főigazgatói Főosztályának vezetője, Pénzes Géza népzenész, zenei szerkesztő, Serafin József, a Baptista Teológiai Akadémia főiskolai docense, egyházi szociális módszertan vezetője, Stadler Árpád Ferenc, az Ecsegi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola nyugalmazott igazgatója, Dr. Szelestei Tamás, a B. Braun Avitum Kaposvári Dialízisközpontjának orvosigazgatója, a Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház Nephrológiai Osztályának osztályvezető főorvosa, a Pécsi Tudományegyetem címzetes egyetemi docense, Tóth Viktor gyémántdiplomás gépészmérnök, okleveles gazdasági mérnök, a Magyar Kosárlabda Szövetség Elnökségének örökös tiszteletbeli tagja, Varga-Amár László festőművész, a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete Képzőművészeti Tagozatának elnöke, Várkonyi Beáta hegedűművész, a Budapesti Operettszínház koncertmestere, Virth Balázs, a Magyar Úszó Szövetség válogatott edzője, Walterné Müller Judit, a pécsi Janus Pannonius Múzeum igazgatóhelyettese, Zeffer András zenész, zeneszerző, előadóművész.
Magas színvonalú szakmai munkájáért Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át: Andrási Szabolcsné, a Kiskunhalasi Református Kollégium Központi Általános Iskola igazgatóhelyettese, pedagógusa, Bata Dénes Sándor, a Kompolt-Nagyúti Általános Iskola intézményvezetője, pedagógusa, Bednai Nikolett, a Duna Művészegyüttes táncos szólistája, Deák Katalin gyógypedagógus, a Liget Úti Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola intézményvezető-helyettese, Dr. Hertzka Péter, Budapest Főváros XIII. Kerületi Egészségügyi Szolgálat Közhasznú Nonprofit Kft. főigazgató főorvosa, az Országos Sportegészségügyi Intézet volt főorvosa, Juhos-Kiss János író, költő, Dr. Ladoniczki Zoltán, a Family Medic Egészségügyi Szolgáltató Bt. orvosa, Major Levente István népzenész, az Üsztürü Zenekar alapítója és prímása, a Hagyományok Háza Folklórdokumentációs Könyvtár és Archívum zenei könyvtárosa, Nagy Patricia Mária extrém sportoló, hegymászó, Dr. Tósoki Ernő extrém sportoló, magashegyi búvár, Dr. Nánay Mihály, a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke, az Óbudai Árpád Gimnázium tanára, Nyeste Ferencné, a Mezőtárkány-Egerfarmosi Általános Iskola intézményvezetője, Pallai Mara, a Budapest Bábszínház bábszínésze, Willemse Jolán, a Keresztszülők a Moldvai Csángó Magyarokért Egyesület alelnöke és szociális felelőse.
Kiemelkedő tevékenysége elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült: Antal Tünde, balettművész, a Magyar Állami Operaház tánckari művésze, Engert Jakabné, a Bács-Kiskun Megyei Kórház Humánpolitikai Osztályának vezetője, Kecskemét város önkormányzati képviselője, Suzuki Kimiyoshi harcművész, a Shinbukan Dojo Klub alapítója, Szalontai Ottóné, a jászszentlászlói Szent László Óvoda és Bölcsőde intézményvezető-helyettese, Szegedi Csaba operaénekes, a Magyar Állami Operaház magánénekese, Ujszászi András Dénes, az ExperiDance Production Tánckarának táncművésze, Valiskó Ferenc, a salgótarjáni Október 23. Emlékfutás főszervezője, a Salgótarjáni Erdély Kör vezetője, Vitányi Mária, a Magyar Állami Népi Együttes táncművésze.

Szakmai díjak
Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, kiemelkedő muzeológiai tevékenysége elismeréseként Móra Ferenc-díjat adott át: Dr. Csizmaziáné Lipták-Pikó Mária, a szegedi Móra Ferenc Múzeum Közművelődési Osztályának nyugalmazott osztályvezetője, a Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ önkéntes muzeumpedagógiai koordinátora részére, Mihály Mária, a Szépművészeti Múzeum általános főigazgató-helyettese részére.
Levéltárosi szakterületen végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Pauler Gyula-díjban részesült: Dr. Koltai András, a Piarista Rend Magyar Tartománya Központi Levéltárának levéltárosa, Magyarországi Egyházi Levéltárosok Egyesületének titkára.
Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjat vehetett át: Burmeister Erzsébet Hedvig, a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum főkönyvtárosa, volt főigazgatója, Nagy Zoltán, az Országos Széchényi Könyvtár nyugalmazott könyvtárosa, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekció elnöke.
A kitüntettetek tisztességes munkával, tudományos teljesítménnyel, magas művészettel és rekordokkal járultak hozzá a magyar nemzet életéhez, így folytatói és résztvevői a megmaradásért és gyarapodásért vívott küzdelemnek – emelte ki Balog Zoltán. Hozzáfűzte: augusztus 20-án a minőség, a jóság, a szépség és igazság Szent István életművében is megnyilvánuló, tér és idő mechanikus határait elmosni képes erejét ünnepeljük, valamint mindazt, ami közös bennünk Beregszásztól San Franciscóig, Tel-Avivtól és Torontótól Canberráig és Stockholmig, Gyimesbükktől a Rózsadombig.


Megosztás