Ismert, kreatív, innovatív

MEGJELENT: 2019. július 10., szerda | SZERZŐ: Rácz András

Nem először tesszük közzé a Novofer Alapítvány Kuratóriumának felhívását. Idén is arra kérik a kutatással-, fejlesztéssel-, felsőfokú képzéssel foglalkozó intézmények-, a kamarák-, a műszaki és természet-tudományi egyesületek-, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit, tehát a könyvtáros szakma képviselőit is, hogy tegyenek javaslatokat a Gábor Dénes-díjjal kitüntetendő személyekre.

Kép forrása

Gábor Dénes-díjra azokat a szakmailag ismert, kreatív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő magyar (kutató, fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket lehet felterjeszteni, akik itthon, vagy határainkon túl a természettudományos szakterületek valamelyikén kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, vagy jelentős, a gyakorlatban az elmúlt öt évben bevezetett, konkrét tudományos, illetve műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,
továbbá azokat, akik megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevékenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, a fenntartható fejlődéshez, végezetül azokat, akik személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották intézményük innovációs készségét és képességét.
Az ideális jelölt teljesen új tudást létrehozó szakember, akinek műszaki-szellemi alkotását eredményesen hasznosítják, aki ismereteit a gyakorlatban alkalmazza, látóköre messze meghaladja a szűken vett szakterületet és a jelöléskor még nem töltötte be az ötvenötödik életévét.
A határainkon túl élő magyar alkotó elismerésére javaslatot tehetnek a Magyarország határain túli (ezen a magyarság értendő a világban) magyar szakmai, valamint civil szervezetek és felsőoktatási intézmények vezetői is.
A díjak odaítéléséről a Novofer Alapítvány Kuratóriuma dönt. A hiányos (adatlapot, indoklást, szakmai életrajzot, vagy ajánló leveleket nem tartalmazó), vagy határidőn túl beérkező jelöléseket a Kuratórium formai okból figyelmen kívül hagyja. A díjak személyre szólnak, így alkotó közösségek csoportosan nem jelölhetők. A díj csak egyszer nyerhető el és a Kuratórium nem adományoz posztumusz díjat.
A jelöléssel kapcsolatos részletes tudnivalók innen letölthetők.Megosztás