Mit rejt az Osvát-hagyaték?

MEGJELENT: 2019. május 14., kedd | SZERZŐ: Rácz

A Nyugat egykori szerkesztője Osvát Ernő hagyatékának eddig ismeretlen darabjait mutatták be a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A Nyugat folyóirat szerkesztőségéhez és szerkesztőihez kapcsolódó kézirategyüttes hosszú ideje lappangott. A kiemelten jelentős irodalomtörténeti értékkel bíró anyag ezentúl a Petőfi Irodalmi Múzeum Kézirattárát gazdagítja.

Kép forrása

A most előkerült mintegy négyszázötven oldalnyi irategyüttesben megtalálható Szabó Dezső Erdélyi földről című művének kézirata Osvát Ernő megjegyzésével, Pál Rózsa 1921-es bemutatkozólevele, Bródy Gyula több művének a kézirata. De megtalálható még a hagyatékban Krúdy Gyula négy művének, Zilahy Lajos Imádság című versének, valamint Juhász Gyula Magamhoz és Mikor kifáradunk (Misztikus órák) című verseinek a kézirata. Utóbbi kettő 1910 márciusában jelent meg.
Különleges lelet Babits Levelek Iris koszorújából című kötetnek a Nyugat kiadója számára elküldött kézirata, mivel a szerkesztőségek általában nem őrizték meg a kéziratokat. A hagyaték tartalmazza Babits 1909 márciusában Fogarason postára adott huszonnégy versének tintaírású tisztázatát és három megjelentnek a lapkivágatát. A dokumentumokból kiderül, hogy tizennégy versének csak a címét adta meg, számítva a Nyugatban már egyszer kiszedett szövegükre. Kísérő levelének legfontosabb része egy tartalomjegyzékszerű lista, benne néhány sorrendi javítással és címvariánssal. Újdonság, hogy a terjedelmi korlátokra való tekintettel jegyzékében csillaggal megjelölte azt a kilenc versét, amelyet kihagyhatónak tartott, de szerencsére közülük végül csak három maradt ki a kötetből.
Az irategyüttesben szerepel még Füst Milán öt verse is, valamint Lesznai Anna rövid önéletrajza, Kaffka Margit öt verse és levele, valamint Karinthy Frigyes két korai versének kézirata. A Nyitott szemek mellett meglepetésre egy ismeretlen Karinthy-verset is tartalmaz az irategyüttes De profundis címmel.
Az Osvát-hagyaték kezelője Elek Artúr iratainak többsége a Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárába került és nem sejtették, hogy rejtőznek valahol további kéziratok. A most megvásárolt kisebb része Elek Artúrhoz, jelentősebb része a Nyugat legendás hírű szerkesztőjéhez, Osvát Ernőhöz kapcsolódik.
Megosztás