Könyvbemutató és díjkiosztás

MEGJELENT: 2018. május 16. | SZERZŐ: Rácz

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft ezúton is invitálja a német szakos tanárokat, a németül tanulókat, a németeket, a német nyelv iránt érdeklődőket – meg nem is zárójelben tegyük hozzá, hogy a képregényrajongókat is – a napokban elkészült Deutsch mi Comic taneszköz-család két újabb kiadványának, a tankönyv és munkafüzet második kötetének bemutatójára. 

Kép forrása

Elöljáróban már itt elmondjuk, hogy míg az első kötetpár a Közös Európai Referenciakeretben megállapított hat nyelvi kompetenciaszint közül az A2 szint elérését tűzte ki célul, addig a most kiadott második kötetpár a B2 szintig juttatja el a tanulókat. A teljessé vált taneszköz-csomag használatával a tantervben lefektetett beszédszándékok, témakörök, nyelvtani jelenségek és a hozzárendelt szókincs alapján a tanulók megszerezhetik a négy alapkészség – beszédértés, beszéd, szövegértés, írás – a tanterv és a KER előírt szintje eléréséhez szükséges kompetenciákat. 
A taneszköz-csomag célcsoportja a középiskolás korosztály, s elsősorban olyan tanulóknak ajánlja a kiadó a képes, képregényes német tankönyveket, akik már tanultak idegen nyelvet, így tisztában vannak az indoeurópai nyelveknek a magyartól eltérő sajátosságaival. 
Az első kötetben a nyelvi szintből és a témakörökből adódóan elsősorban a beszéd párbeszédes formáját és a szövegértést gyakorolhatják a tanulók, a második kötetben – a növekvő nehézségi szint és az összetettebb témakörök miatt – kiemelt szerep juthat a monologikus beszéd- és az íráskészség fejlesztésének. 
Az első tapasztalatok alapján a most megjelent második kötetpárral párhuzamosan már hozzáférhető össze az első kötetpárhoz tartozó tanári kézikönyv, amely letölthető a Kello központi oldaláról. 
Kérjük, vegyen részt könyvbemutatón, amelyen a közelmúltban meghirdetett képregénypályázat pályamunkáit is bemutatjuk, nyerteseit megjutalmazzák a szervezők. 
Helyszín: Kódex Könyvesbolt 1085 Budapest, József Krt. 63.
Időpont: 2018. május 17., csütörtök, 17 óra.Megosztás