Talpra magyar!

MEGJELENT: 2018. március 14. | SZERZŐ: Rácz

Március idusa nem múlhat el Nemzeti dal nélkül. Kölcsey Ferenc Himnusza, Vörösmarty Mihály Szózata mellett a harmadik legismertebb, sokak által könyv nélkül is tudott magyar költemény Petőfi Sándor című verse: „Talpra magyar!”. 
Azt azonban kevesen tudják a rendkívüli mozgósító erővel bíró szövegről, hogy az eredeti, autográf kéziratból két különböző példány létezik. S e tény, Petőfi zsenialitására is rávilágít… 

Kép forrása

A költemény születéséről Petőfi maga így ír naplójában: „A Nemzeti dalt két nappal előbb, március 13-kán írtam, azon lakomára, melyet az ifjúság március 19-kén akart adni, mely azonban az eddigi események következtében szükségtelenné válván, elmarad. Míg én az egyik asztalnál a nemzeti dalt írtam, feleségem a másik asztalnál nemzeti fejkötőt varrt magának.”
Azt nem teszi hozzá, hogy mennyit bíbelődött a verssel, s azt sem írja itt le, hogy hová tette a kéziratot, de a naplóból kiderül: „E költemény buzdította március 15-kén a pesti ifjuságot. Elszavaltam először az ifjak kávéházában, azután az orvosi egyetemben, azután a szeminárium terén (most már 15-dik március tere), végre a nyomda előtt, mellyet erőszakosan elfoglaltunk, a Hatvani utcában (most Szabad sajtó utca). A szabaddá lett sajtó alól ez a költemény került ki először…”
Csakhogy a Landerer és Heckenast nyomdájában a forradalmi lázban égő költő felfedezte, hogy a vers szövegét otthon felejtette. Ezért a művet, fejből, újra le kellett írnia. A refrént azonban ekkor már nem volt türelme mindahányszor újra körmölni, ezért csak jelölte, hogy hol következnek az ismétlődő sorok. A kéziratnak ez a példánya került a Petőfi Társaság tulajdonába, és onnan az 1954-ben megalakuló Petőfi Irodalmi Múzeum gyűjteményébe. Az otthon feledett változat az Országos Széchényi Könyvtár tulajdona.

Megosztás

Egypercesek

Európa furcsa halála

Európa furcsa halála

A tömeges bevándorlás miatt egyre több ember érzi úgy, idegen saját hazájában

Jószolgálati mozgalommal a gyógyulásért

Fontos az orvos és beteg közötti, bizalomra és együttérzésre épülő viszony

Júdás elszabadul az űrben

Ki lehet, aki megpróbálja elszabotálni az emberiség ügyét

Heine és Berlioz levelei

Az ágyhoz kötöttségtől szenvedő Heine a „matrac-sír” („Matratzengruft”) nyelvi leleményt használja

Ismét itt az Irodalom éjszakája

A szerelem a középpontban

Feliratkozás a hírlevélre

Email