Most minden valamirevaló férfinek itt a helye!

MEGJELENT: 2018. január 15. | SZERZŐ: Gábor Bálint

A KSH Könyvtár, a Könyvtárellátó Kft és a Kölcsey Olvasókör 2018. január 18-án (csütörtökön) 17 órára Gereben Ferenc művelődésszociológus Most minden valamirevaló férfinek itt a helye! című első világháborús családtörténetének bemutatójára várja az érdeklődőket. A szerző beszélgetőpartnere Závodi Szilvia, a Hadtörténeti Múzeum tudományos munkatársa, hadmuzeológus.

Kép forrása

A kötettel kapcsolatban érdemes itt elmesélni, hogy az író a családi hagyatékban véletlenül rábukkant nagymamája száz éve lappangó első világháborús levelezésére. Az előkerült mintegy százhúsz tábori lap, levél és képeslap, valamint egy szakadozott fényképalbum képei sarkallták ennek a könyvnek a megírására. Az összes küldemény címzettje Aranka, az akkor tizenéves bakfis. A különböző frontokon harcoló tizenöt levélíró (általában alacsonyabb rangú tiszthelyettesek, később tartalékos hadnagyok) egy elmagyarosodott német polgárcsalád rokonaiból és ismerőseiből kerülnek ki.
A lövészárokból írt levelek sokszor csak szűkszavú közléseit levéltári és történettudományi adatok kötik össze, így azt is megtudjuk, hogy a levelek milyen hadiesemények közben vagy után íródtak. A közölt levélrészletek a harctéri hétköznapok szabadidős tevékenységeiről (például a levélírók olvasmányairól), lelkiállapotáról, harci moráljáról stb. is tudósítanak, tehát család- és hadtörténeti információk mellett erős művelődés-, társadalom- és mentalitástörténeti vonásokat is hordoznak. Egy család, sőt egyetlen személy dokumentumainak kis világában – mint cseppben a tenger – ott tükröződik a kor történelmének nagy drámája.


Megosztás