Az igaz ember hitből él

MEGJELENT: 2017. október 31. | SZERZŐ: Oxi

Október 31-én a reformáció minden éves évfordulójának napján fejeződik be a reformáció 500. jubileumi ünnepségsorozata. A lutheránus, avagy evangélikus egyház számos ünnepi rendezvényén hangsúlyozták: nem Luther áll a hitélet középpontjában, hanem Jézus Krisztus. Luther Márton, mint a hit egyik 16. századi apostola hívta fel a figyelmet újra arra, hogy vissza kell térni az evangéliumhoz.  Cs. Szabó Sándor most ajánlott Luther – Az út című könyve a lutheri életút újbóli megfogalmazása, a fiatalkortól, a szerzetesi életen át a felismerést jelentő wittenbergi kinyilatkozásig és a reformáció további folyamatáig.

Kép forrása

Az elmúlt ünnepi évben nagyon határozottan kirajzolódott az gondolatkör, mely a reformáció lényegére, céljaira, okaira, hátterére mutatott protestáns és katolikus hívekben egyaránt. A Luther Márton által 1517-ben elindított reformációi folyamattal kapcsolatban, a félévezredes jubileumi ünnepi évben számos könyv, kiadvány jelent meg, ezek között is több olyan volt, mely kifejezetten Luther életrajzával, munkásságával, mindenféle viselt dolgával foglalkozott. Ugyanakkor kevés olyan munka született, mely szépirodalmi igényességgel tárja fel a ma embere számára a reformátor életét és hitéleti és közéleti küzdelmeit. Cs. Szabó Sándor Luther – Az út című regénye egy ilyen mű. (A történet második része pedig Az igazság és az élet címet viseli.) És bár a történet immáron talán mondhatjuk, széles tömegek előtt közismert, mégis érdemes a magyar szerző által kimunkált változatban is újraolvasni a német történelem egyik legkarakteresebb alakjának históriáját. 
Az ifjú Luther Mártonról hamar kiderül, hogy rendkívül okos, jól tanul, ezért hamar eléri a magiszteri fokozatot. Szent Ferenchez hasonlóan elhagyja a biztonságot adó atyai házat és szerzetesnek áll, de a kor egyházi működésében számos problémát talál, majd, amikor azt olvassa a Bibliában, hogy „Az igaz ember hitből él”, elhatározza, hogy csak Krisztus és az evangélium szerint akar élni. Buzgalmát és meggyőződését hangsúlyozandó 1517. október 31-én kifüggeszti a wittenbergi várkapura 95 pontból álló tételsorát. Ezzel kezdetét vette a kor római katolikus egyházának átalakulása, melyben társadalmi, politikai, közéleti, gazdasági, kulturális folyamatok egész sora indult el. Ki volt Luther, mi volt hitének lényege és milyen kapcsolatot ápolt a korabeli európai vezetőkkel, királyokkal, fejedelemségekkel, a pápával? Mindez kiderül Cs. Szabó Sándor izgalmas és történelemhű regényéből.Megosztás